Juiste talent op de juiste plek

Talentmanagement is hot

Babyboomers gaan binnenkort massaal genieten van hun pensioen. Economie trekt aan. Werkloosheid is laag. De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe.  Met het komende kabinet is het maar de vraag of talenten uit het buitenland gewild zijn. Kortom: het is belangrijk als bedrijf om zorgvuldig met talenten om te gaan. De juiste man op de juiste plek wordt belangrijker dan ooit. Wij hebben straks de ruimte niet meer om talent te verspillen.

De unieke medewerker centraal

En als talent is het dus van belang om te weten wat jou uniek maakt. Het is van belang om goed te weten waar jij goed in bent. Maar hoe weet je dat? Mijn overtuiging is dat in de eerste 25 levensjaren iemand die ervaringen beleeft die zijn gedrag, drijfveren en denkstijlen voor het overgrote deel bepalen. Het brein ontwikkelt zich in de eerste 25  levensjaren. Belevingen in die periode hebben impact: ouders, speelgoed, vrienden, leerkrachten en studie. Ze bepalen mede de ‘softskill’ matige vaardigheden, waar jij deze voor wilt inzetten en hoe je dat doet in samenwerking met anderen.

Advies aan een ieder is dan ook: investeer in zelfkennis.  Weet waar jij goed in bent, wat jouw ambitie is en weet welke teamgenoten je wanneer nodig hebt.

Essentie van talentmanagement

Nu is een organisaties een optelsom van unieke individuen. Een organisatie heeft een geschiedenis, vergelijkbaar met de eerste 25 levensjaren van een individu. En het heeft een richting waarin de het beweegt, een ambitie.

Voor de leiders van een organisatie is het van belang om deze ambitie van de organisatie af te stemmen op de ambitie van de individuele medewerker. Waar de juiste man op de juiste plek zit zijn deze op elkaar afgestemd. Dan ontstaat plezier, passie en enthousiasme, worden mensen nieuwsgierig en willen  zich ontwikkelen. Waar medewerkers zich ontwikkelen, ontwikkelt en innoveert de organisatie zich ook.

Dit is de essentie van Talentmanagement. Een gedeelde verantwoordelijkheid. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor kennis over aanwezige talenten, ambitie van de organisatie en die van de medewerkers. Medewerkers zijn verantwoordelijk voor zelfkennis over eigen talenten en ambities.

Investeer in zelfkennis

En dat is goed nieuws.  Waar ‘human resource management’ de organisatie centraal stelde, stelt talentmanagement de mens centraal. Advies aan een ieder is dan ook: investeer in zelfkennis.  Weet waar je goed in bent, wat jouw ambitie is en weet welke talenten jij wanneer nodig hebt.