‘Jullie denken dat ik de vreselijkste dingen met ze doe,

maar ik laat ze alleen maar doen waar ze goed in zijn’.

Guus Hiddink

‘Ik heb altijd het gevoel gehad dat bijvoorbeeld Ard Schenk is geboren in een speciaal huis, in een speciaal bed, met een bord erboven waar “held” op staat. Ik heb nooit gedacht dat ik echt een talent had.’

Erben Wennemars

Verwacht u uitstekende prestaties van uw sporters? Wilt u de prestaties van de sporters verbeteren? Ziet u talent bij een sporter maar komt het er op de een of andere manier niet voldoende uit? Neem dan een coach van De Zwerm Groep die u kan ondersteunen bij de bewustwording van belemmerende factoren en het bespreekbaar maken ervan.

De Zwerm Groep kan u helpen een ‘meesterlijk’ team te worden dat ambities en uitdagingen verwezenlijkt. Hiervoor zetten we onze kennis, kunde en noodzakelijke producten in die De Zwerm Groep tot zijn beschikking heeft.

Wat kunt u verwachten

Hieronder volgt een verslag geschreven door Arnold van der Poel, Trainer/Coach gewest Zuid Holland KNSB

Kan een schaatser sneller schaatsen als hij beter met zijn team communiceert?

Johann Olaf Koss behaalde in 1994 op de Olympische Spelen, samen met het Noorse team, 3 gouden en twee zilveren medailles. Dit succes werd onder meer toegeschreven aan de samenwerking binnen het team, waarbij de onderlinge verschillen binnen het team optimaal werden benut.

Zodra schaatsers aan de start staan bij een wedstrijd, zijn zij bezig met een individuele prestatie. Om tot deze prestatie te komen trainen zij dagelijks met hun team. De meeste schaatsers bepalen zelf niet met wie zij een team vormen, dat wordt doorgaans door andere gedaan. Willekeurige sporters worden samen in een team gezet om gezamenlijk te gaan trainen en gezamenlijk tot grote prestaties te komen. Binnen de gewestelijke selecties van het Gewest Zuid Holland van de KNSB gebeurt dit niet anders. Sporters verdienen hun selectie op basis van hun prestaties van het afgelopen seizoen. Feitelijk zijn zij, bij de jacht naar succes, elkaar’s concurrenten. Maar juist door elkaar beter te maken, stijgt het niveau binnen het team waardoor het individu zelf ook kan groeien. Om dit te kunnen bereiken zullen de verschillende individuen, ofwel concurrenten, moeten leren om samen te werken.

Hoe meer inzicht en begrip de sporters en de coaches hebben in hun eigen handelen, hoe meer zij hun teamgenoten kunnen respecteren en begrijpen. De Zwerm Groep (Coaches tot meesterlijke teams) is samen met het gewest Zuid Holland een pilot gestart met vijf schaatsers.

De Zwerm Groep heeft een model ontwikkeld om de belangrijkste individuele eigenschappen in kaart te brengen: het Bewustzijnsmodel. De schaatsers worden met behulp van coachingsgeprekken en MDI instrumenten bewust gemaakt van hun eigen gedrag, drijfveren en talenten.

Talenten : Wat iemand van nature goed kan

Drijfveren : Welke richting geef je aan je talenten

Gedrag : Hoe is de interactie met je omgeving

Na het invullen van het MDI TriMetrix profiel volgde een 3 uur durend gesprek tussen de sporter, zijn coach/trainer en een teamcoach van De Zwerm Groep. Nadat van iedereen zijn of haar talenten, drijfveren en gedrag in kaart was gebracht werden deze naast elkaar gelegd om te kijken waar de sporters en coaches elkaar kunnen ondersteunen. In een groepssessie werden alle deelnemers bewust gemaakt van elkaar’s talenten, drijfveren en gedrag.

Door het TriMetrix profiel zijn er valkuilen, overtuigingen, gedachten en waarden van de sporters naar boven gekomen die een negatieve invloed hebben op de prestaties van die sporters. Veelal zaken die niets met het schaatsen op zich te maken hebben maar puur “tussen de oren” zitten. Onder andere zaken die de voorbereiding op de wedstrijd kunnen verstoren. Door deze in teamverband met elkaar te delen, weten de teamleden wanneer en hoe ze elkaar kunnen ondersteunen en wanneer en op welke manier ze elkaar tegenwerken.

Door Arnold van der Poel

Trainer/Coach gewest Zuid Holland KNSB

Inschrijven/Meer weten

Neem contact op met De Zwerm Groep