Deze vraag stond 14 mei 2013 centraal in het Filosofisch Café De Vrije Ruimte. Hieronder mijn gedachten en een antwoord op deze vraag. Laat mij weten welke antwoorden nog meer mogelijk zijn!

Respect

Stijn Kingma, gespreksleider, vroeg de deelnemers eerst te omschrijven wat respect is.  Deze persoonlijke omschrijvingen werden gedeeld in de groep en dienden ter verdieping en inspiratie. Vervolgens hebben we in kleine groepjes elkaar voorbeelden gegeven waar respect of zelfrespect een rol in speelde. Om tot slot een laatste omschrijving te geven van respect.

Mijn oogst aan het einde van de avond: Respect is eerbied voor, in waarde laten van een ander met al zijn kwaliteiten (positief en negatief), het unieke van een ander zien.

Mijn inspiratie hiervoor was het boek ‘De R van Rebel, van kruimeldief tot crime fighter’ over de jeugd van Peter R. De Vries.

Mijn beeld van Peter R. was dat van een ‘media geile’ misdaad verslaggever. Na het lezen van het boek heb ik een beter of ander beeld van hem gekregen. Ik heb een kijkje kunnen nemen in hoe Peter R. zijn jeugd op een aantal punten heeft beleefd.

Hoe zijn opvoeding en zijn schooltijd hem hebben gevormd. En hoe zijn kwaliteiten van reporter en onrechtbestrijder al vroeg aanwezig waren. En waar hij de drive vandaan haalt om veel energie te steken in rechtvaardigheid. Maar ook waarom hij zich verbonden voelt met criminelen.

Oftewel, ik heb respect gekregen voor de ‘crime fighter ‘ de Vries, doordat ik nu beter snap hoe hij is opgegroeid, is gevormd en wat zijn drive is.

Zelfrespect

Mijn omschrijving van respect is eenvoudig om te zetten naar een omschrijving voor zelfrespect:  eerbied voor, in waarde laten van jezelf met al jouw kwaliteiten (positief en negatief), het unieke van jezelf zien.

Zo dacht ik, zoekend naar een concreet voorbeeld waarin ik mijn zelf respecteerde, aan mijn wens om in het weekend geen afspraken te maken. Door de week ben ik onderweg van activiteit naar activiteit. In het weekend heb ik behoefte aan de dingen laten gebeuren zoals ze dan komen.  De tijd nemen om: te ontbijten, met de kids iets doen, de duinen in, als het voldoende waait windsurfen, de week laten bezinken, nieuwe ideeën opdoen. Kortom, de tijd aan mezelf hebben.

Communicerende vaten

De vraag die nu dan overblijft, is: wat is de relatie tussen respect en zelfrespect?

De enige relatie die ik heb kunnen ontdekken is dat het respect voor mijzelf  invloed heeft op het respect voor anderen. Zo kan ik wel een dagje in de duinen rondhangen om mijn zelf te ervaren, maar daarmee voldoe ik mogelijk niet aan het respect dat Yanna, Paula of Marty van mij vragen omdat zij andere plannen hebben voor het weekend. Of respecteer ik daarmee onvoldoende de vraag van een klant of een Zwermpartner die toch echt een advies op papier wil hebben voor maandagochtend in de e-mail, zonder taalfouten.

Het zijn dan als het ware communicerende vaten. Hoe meer respect voor anderen,  des te minder respect voor mijzelf en vice versa.

Meer relaties?

Welke antwoorden zijn er nog meer mogelijk op de vraag: Respect en zelfrespect – wat is de relatie?