Om als team en als individueel teamlid goede prestaties te leveren en deze te verbeteren, is het van belang om stil te staan bij de wijze van denken. Het denken heeft direct effect op de kwaliteit van de acties en daardoor op de prestaties, van het team en van de individuele teamleden. Om balans te brengen in het denken, het denken over jezelf en over de wereld om je heen, hebben wij zes concrete vragen bedacht. Vragen om het team en de teamleden beter te laten presteren. En lukt het om onbevooroordeeld deze vragen regelmatig te stellen, te beantwoorden en de antwoorden te delen, dan gaan het team en de individuele teamgenoten met plezier en met een gevoel van vrijheid werken aan de te leveren prestaties.

1. Wat is ons plan als team?

Het plan geeft richting, een doel om voor te werken.  Zonder een plan voor het gehele team wordt de samenwerking ongestructureerd. Een plan geeft mensen kaders, methodes, regels en een duidelijke opdracht. Deze vraag niet stellen maakt dat mensen met hun eigen ideeën, regels, kaders en plannen aan de slag gaan waardoor de lijn in het geheel zoek raakt. De vraag wel stellen zorgt ervoor dat alle gedachten over het plan worden uitgesproken, en één plan gemaakt kan worden waar iedereen zich in kan vinden.

2. Wat is mijn eigen plan?

Deze vraag is van belang om als individu te stellen. Als er een plan voor het gehele team is dan is het motiverend de individuele plannen in te passen in het plan voor het geheel. Deze vraag beantwoorden zorgt voor persoonlijke doelen voor korte, middellange en langere termijn. Het doet een drang opwekken om zich continu te verbeteren, te leren om steeds een stapje verder te komen in het realiseren van de doelen. Het maakt iemand krachtig als zijn doelen overeenkomen met de doelen van het team. Deze vraag niet beantwoorden maakt iemand minder gedreven, impulsief en weifelend en kan daardoor afhaken. 

3. Wie zijn de mensen om mij heen?

Luisteren naar gedachten, gevoelens en emoties van de mensen in je team. Dat is het doel van deze vraag. Als we een plan hebben dan is het uiteraard van belang om te horen en te ervaren hoe anderen erover denken en waarom. Het is van belang om je in hun perspectief te kunnen plaatsen en dan naar het plan of doel te kijken. Deze vraag stellen zorgt ervoor dat iedereen gehoord wordt en de mogelijkheid krijgt om zijn ‘zegje’ te doen. Deze vraag niet stellen maakt de kans groot dat weerstand of prachtige ideeën gemist worden die het uiteindelijke resultaat gaan beïnvloeden. Je wilt alle redenen wegnemen waarom men zich niet gaat inzetten voor het teamdoel.

4. Wie ben ik?

Iedereen is uniek. Dat is niet arrogant om te zeggen, maar het is een feit. Iedereen heeft een weg bewandeld en ervaringen opgedaan die niemand anders heeft. Daarbij opgeteld heb je een karakter, talenten en een fysiek die niemand anders heeft. Weten wie jij bent en wat jou uniek maakt, maakt dat je ook een doel kan stellen die past bij jou als persoon. De vraag niet stellen zorgt dat iemand niet nadenkt over het inzetten van zijn kwaliteiten voor de gestelde doelen en onvoldoende zelfkennis opbouwt. De vraag wel stellen zorgt ervoor dat iemand ook naar zichzelf kijkt en zich afvraagt wat zijn bijdrage in de samenwerking is.

5. Wat zijn onze taken als team?

Een plan hebben met een aantal mensen is één. Twee is om het te realiseren. Daarvoor moeten keuzes gemaakt worden, middelen aangeschaft, problemen opgelost en gezond boerenverstand gebruikt om vervolgens realistisch het plan met de aanwezige mensen uit te kunnen voeren. Deze vraag stellen zorgt dat het team hierbij stil gaat staan. Het zorgt ervoor dat alle goedwillende mensen de prachtige plannen ook gaan uitvoeren.  De vraag niet stellen zorgt voor deadlines die niet worden gehaald, keuzes niet gemaakt, doelen niet gericht nagestreefd.

6. Wat zijn mijn eigen taken?

Uiteindelijk worden taken verdeeld onder de teamleden. Dan is het zaak om te zorgen dat jij díe taken gaat uitvoeren die passen bij jou als persoon, maar ook bij jouw persoonlijke plan en doel. Dan is er een maximale wil om uit te voeren, er is gevoel van plezier, competent zijn en vrijheid. De vraag stellen zorgt ervoor dat jij díe activiteiten gaat doen die bij je passen. De vraag niet stellen zorgt dat je mogelijk taken krijgt die niet jouw belangrijkste prioriteit zijn om jouw doelen te realiseren.

Denken – voelen – doen in balans

Bovenstaande vragen regelmatig beantwoorden zorgt voor een goede balans tussen het voelende, rationele en actiegerichte denken. Er niet bewust aandacht aan geven maakt dat je overgeleverd bent aan onbewuste overtuigingen die jouw denken sturen. Het ego neemt onbewust en vanzelf het stuur over. Drijfveren en gedragsstijlen geven onbewust richting. Een richting die niet hoeft bij te dragen aan goede prestaties, succes en het behalen van jouw doelen.

Workshop: Vrijheid – In balans met jezelf en met de wereld om je heen

Koos van Raalte en Peter Roemeling hebben een workshop ontwikkeld om teams van minimaal 6 mensen te laten ervaren hoe het denken de prestaties van een team en de individuele teamleden beïnvloedt.

In deze workshop gaan ze aan de slag met eenvoudige en verrassende teamopdrachten om het te ervaren. De opdrachten worden afgewisseld met de theorie achter de vragen. Aan het einde van de workshop hebben de deelnemers ervaren wat de directe effecten zijn van het denken van de individuele teamleden op het uiteindelijke teamresultaat.

De workshop duurt twee en een halve uur en kan worden gegeven aan een team maar is ook geschikt voor deelnemers die in de dagelijkse praktijk niet met elkaar samenwerken.

Meer informatie over de workshop?

Of neem contact op met Peter Roemeling of Koos van Raalte