Omschrijven van persoonlijke ambitie, vaardigheden & competenties en taken & rollen

Doorloop eerst onderstaande 4 stappen:

 1. TriMetrix-profiel maken – In 30 minuten, online, een valide en leesbaar profiel over denkstijlen, talenten, drijfveren en gedragsstijlen.
 2. Interactie over het profiel – Gesprekken om het profiel te duiden en te relateren aan de ervaring en ambitie (zowel face to face als online).
 3. Bewustwording vergroten – Gesprekken met diverse mensen voor feedback en de opwaartse spiraal van bewustwording en zelfkennis.
 4. Samenvatting maken – Beschrijven van de kern van de zaak na de eerste drie stappen.

De volgende stap is om jouw ideale baan te omschrijven.

I15-06-03_vragenidealebaannzicht in jouzelf en welke baan het beste bij je past, omschrijven we op drie niveaus:

 1. Persoonlijke ambitie – Wat wil ik en wat is mijn persoonlijke ambitie voor de komende jaren?
 2. Vaardigheden en competenties – Wat kan ik, welke vaardigheden en competenties heb ik tot mijn beschikking, zet ik in en wil ik, waar mogelijk, verder ontwikkelen?
 3. Taken/rollen – Wat ga ik doen, welke taken of rollen dragen bij aan het waarmaken van mijn persoonlijke ambitie en doen recht aan mijn vaardigheden en competenties?

Als jij je werk zo kunt inrichten dat bovenstaande drie aspecten van jouzelf tot zijn recht komen, dan heb je als het ware jouw ideale baan. Passend bij jouzelf en passend in de organisatie waar jij werkt en de wereld waarin jij werkt en leeft. Dan heb je de juiste plek om te kunnen excelleren in vrijheid.

Uitleg omschrijven Persoonlijke ambitie

Wat is jouw persoonlijke ambitie voor de komende jaren? Wat wil jij? Wat moet het doel van jouw werk zijn? Dit is wat je op LinkedIn in je omschrijving zet. Waarvoor je wilt worden gevraagd. Het is vaak een passie of, zoals genoemd in het voorbeeld hieronder door een coachee, een kerntalent. Het is vaak dát onderwerp waar ervaring, denkstijlen, talenten, drijfveren en gedragsstijlen elkaar overlappen, samenvallen of versterken.

Gebruik hiervoor:

 • de samenvatting van denkstijlen, talenten, drijfveren en gedragsstijlen
 • die vaardigheden, talenten, kenmerken van drijfveren of gedragskenmerken die elkaar overlappen, samenvallen of versterken
 • aantekeningen van gesprek(ken)

Voorbeeld van een Persoonlijke ambitie:
Gestart in onderwijs en opleidingen, eindigend in trajecten waarin de ontwikkeling van mensen centraal staat. Daarbij wil ik mijn ervaringen uit het verleden (onderwijs en waterschap) combineren en inzetten voor de Brabantse waterschappen. In die trajecten waar mijn kerntalent gewenst is: plannen, organiseren, onderzoeken en innoveren. Leeromgevingen creëren waar mens en organisatie beter van worden, geven mij energie.

Uitleg omschrijven Vaardigheden/competenties

Welke vaardigheden, competenties en talenten die jij goed beheerst, zet jij in om jouw persoonlijke ambitie te realiseren? Wat kan jij goed? Of doe je als vanzelf om je werk te doen en je problemen op te lossen? Waarvan krijg je energie?

Gebruik hiervoor:

 • de samenvatting van denkstijlen, talenten, drijfveren en gedragsstijlen
 • die talenten, kenmerken van drijfveren of gedragskenmerken die als hoogste worden aangemerkt, opvallend zijn
 • aantekeningen van gesprekken
 • de ontvangen feedback

Voorbeeld (passend bij het voorbeeld gegeven voor een persoonlijke ambitie):
De volgende vaardigheden en competenties kan ik hierbij inzetten:

 • Plannen, organiseren, structureren
 • Onderzoeken en innoveren
 • Gericht op helpen en ondersteunen
 • Innoveren en creativiteit, lateraal denken
 • Flexibel maar resultaatgericht
 • Klantgericht en empatisch
 • Mensgericht in communiceren en samenwerken
 • Perfectionistisch, ‘de lat hoog’

Uitleg omschrijven Taken/rollen

Welke taken, rollen, activiteiten, functies:

 1. vragen om de genoemde vaardigheden en/competenties die jij beheerst?
 2. zorgen ervoor dat jij jouw ambitie kan verwezenlijken?
 3. zijn van belang in de organisatie waar je werkt of wil gaan werken?

Gebruik hiervoor:

 • de samenvatting van denkstijlen, talenten, drijfveren en gedragsstijlen
 • ervaringen uit het verleden: van welke taken en functies die je in het verleden hebt vervuld, kreeg je de meeste energie?
 • bestaande functies, taken en rollen in de organisatie waar je werkt of wilt gaan werken
 • aantekeningen van gesprekken
 • ontvangen feedback

Voorbeeld: 
Taken en functies die ertoe bijdragen om mijn ambities waar te maken en recht doen aan ervaring, vaardigheden en competenties:

 • Juridisch adviseur
 • Projectmedewerker/-adviseur
 • Mediator