Juiste mens op juiste plek op het juiste moment

perfectmatchIn het kader van een talentmanagementprogramma raakte ik in gesprek met Marcel (60), werkend voor het waterschap Brabantse Delta. Terugkomend van een burn-out vroeg hij zich af: ‘Wat ga ik nu doen? Wat wil ik de laatste jaren van mijn carrière?’ Hij was preventiemedewerker, maar dat wilde hij niet meer. Hij wilde kiezen voor wat hij echt leuk vindt: coachen bij de Brabant Aquademie. Dat was echter geen fulltime baan, maar een rol om naast je baan te vervullen. Marcel was aan het puzzelen, maar hij kwam er zelf niet uit.

Daarom zijn we gestart met een traject om zijn ideale baan te identificeren. En met succes. Na het doorlopen van een proces bestaande uit 5 stappen en het beantwoorden van 4 vragen maakten we een omschrijving van zijn ideale baan. Een baan waarbij Marcel ‘verliefde’ gevoelens kreeg.

15-06-03_vragenidealebaanDe 4 vragen

Om de ideale baan voor Marcel te omschrijven, gingen we op zoek naar antwoorden op 4 uiterst reële vragen:

  1. Wat wil ik? – Mijn persoonlijke ambitie voor de komende jaren.
  2. Wat kan ik? – Vaardigheden en competenties die ik tot mijn beschikking heb, inzet en waar mogelijk verder wil ontwikkelen.
  3. Wat ga ik doen? – Taken of rollen die ertoe bijdragen om mijn persoonlijke ambitie waar te maken en recht doen aan mijn vaardigheden en competenties.
  4. Wat wil de organisatie? – Wat is de ambitie van de organisatie en waar in de organisatie komt mijn profiel tot zijn recht?

Deze vragen leiden naar een goede omschrijving van de ideale baan waar je hart naar verlangt. En, de vragen komen in alle 5 stappen aan de orde.

De 5 stappen

Marcel doorliep de volgende 5 stappen om tot een omschrijving te komen van zijn ideale baan voor de komende jaren. Een baan die hem en zijn carrière een boost geeft:

  1. TriMetrixprofiel maken – In 30 minuten een valide en leesbaar profiel over denkstijlen, talenten, drijfveren en gedragsstijlen.
  2. Interactie over het profiel – Gesprekken om het profiel te duiden en te relateren aan de ervaring en ambitie van Marcel (zowel face to face als online).
  3. Bewustwording vergroten – Gesprekken met diverse mensen voor feedback en de opwaartse spiraal van bewustwording en zelfkennis.
  4. Samenvatting maken – Beschrijven van de kern van de zaak na de eerste drie stappen.
  5. Ideale baan omschrijven – Omschrijven van de persoonlijke ambitie, vaardigheden & competenties en taken & rollen.

Deze stappen zorgden ervoor dat Marcel de 4 vragen op een gestructureerde wijze kon opstellen, waardoor hij door de bomen het bos is blijven zien.

15-06-03_idealebaanProces met ups en downs

Het proces is een afwisseling van gesprekken face to face en online. Marcel had vele vragen en de antwoorden leverden hem meer kennis over zichzelf op. Aantekeningen van de gesprekken zijn verwerkt en Marcel heeft reflectieverslagen gemaakt. In Coachi hebben we middels wiki’s en forums gecommuniceerd

Marcel heeft de uitkomsten vervolgens met diverse mensen besproken en feedback gevraagd en ontvangen. Zo sprak Marcel onder meer met de verantwoordelijke voor de Brabant Aquademie en de HR-manager van het waterschap Brabantse Delta. Gesprekken waarbij ik, op verzoek van Marcel, aanwezig was als gespreksleider.

Het proces is gegaan met ups en downs. Zo brak bij Marcel een keer lichte paniek uit. ‘Ik heb nu een mooi profiel liggen en goede gesprekken gevoerd. Herkenbaar, maar hoe krijg ik dit op papier? Waar moet ik beginnen?’, vroeg hij zich af. Door Marcel gerichte opdrachten te geven, werkten we stap voor stap naar een goede omschrijving van zijn ideale baan.

We hebben een interactieve en creatieve sessie gewijd aan de samenvatting. Marcel aan het ‘werk’ en ik voor een whiteboard. Daarna is hij thuis gaan ‘zwoegen’. Om de puntjes op de i te krijgen, deelden we online informatie en voerden we een paar telefoongesprekken.

De samenvatting is de basis en de bron geweest om een mindmap te maken van de ideale baan voor Marcel. ‘Maar kan dat wel bij de Aquademie of het waterschap Brabantse Delta’, vroeg Marcel zich af. Hij was zich bewust(er) geworden van een aantal zaken, ervaringen, persoonlijke drive, vaardigheden en valkuilen. Maar hij zag ook beren op de weg en redenen waarom zijn ideale baan niet mogelijk zou zijn.

Juiste plek

We doorliepen het hele proces in 4 weken. Daarbij zijn we gegaan van ‘ik wil coachen’ tot een gedegen omschrijving van de ideale baan voor Marcel. Deze laat zich samenvatten door de zin: ‘Leeromgevingen creëren waar de mens én de organisatie beter van worden.’

Het is de baan waarbij Marcel ‘verliefde’ gevoelens heeft. Hij beschikt over de juiste ervaring, vaardigheden en competenties. Het sluit aan op zijn persoonlijke ambitie. Goed nieuws is dat hij nu met waterschap Brabantse Delta en de Brabant Aquademie in gesprek is om te onderzoeken of en hoe zijn ‘liefde’ wordt beantwoord.

En dat is, op het moment van schrijven, nog geen uitgemaakte zaak. In korte tijd heeft Marcel kunnen verwoorden waar zijn hart naar uitgaat. Nu is het zaak om de juiste plek in de organisatie te verkrijgen. De plek waar Marcel én de organisatie elkaar versterken. De juiste plek om de ambities van beiden te realiseren en te excelleren in vrijheid.

Relevante diensten

Persoonlijk leiderschap: Excelleren in Vrijheid – In balans met jezelf én de wereld om je heen

Carrièreboost

Relevante artikelen

Oefening: Stap 4: Samenvatten van denkstijlen, talenten, drijfveren en gedragsstijlen

Oefening: Stap 5: Ideale baan omschrijven: persoonlijke ambitie, vaardigheden & competenties en taken & rollen

Vrijheid – In balans met jezelf en met de wereld om je heen

Meer informatie?

Ben jij ook op zoek naar jouw ideale baan? En wil je daarbij begeleidt worden? Of is er in jouw organisatie behoefte om medewerkers op het juiste moment op de juiste plek te zetten? Wil je meer informatie of eens verder praten over het onderwerp? Neem dan contact op met mij.

Neem contact op met De Zwerm Groep.