Inleiding

Het maken van een TriMetrix-profiel levert een valide en leesbaar profiel over denkstijlen, talenten, drijfveren en gedragsstijlen. Het is een lijvig document. Om de kern van de zaak voor jou te beschrijven, is het goed om een samenvatting te maken. Deze samenvatting is vervolgens te gebruiken voor het omschrijven van jouw ideale baan.

De samenvatting is te schrijven nadat de volgende stappen zijn doorlopen:

 1. TriMetrix-profiel maken – In 30 minuten, online, een valide en leesbaar profiel over denkstijlen, talenten, drijfveren en gedragsstijlen.
 2. Interactie over het profiel – Gesprekken om het profiel te duiden en te relateren aan de ervaring en ambitie (zowel face to face als online).
 3. Bewustwording vergroten – Gesprekken met diverse mensen voor feedback en de opwaartse spiraal van bewustwording en zelfkennis.

Zes Denkstijlen

1. Uitleg samenvatting Denkstijlen- en Talenten

Maak een korte samenvatting, 1 of 2 alinea’s, van jouw Denkstijlen- en Talentenprofiel. Geef antwoord op de volgende vragen: Welke talenten/vaardigheden beheers jij? Waar krijg je energie van? Wat doe je als vanzelf om jouw werk of problemen op te lossen?

Gebruik hiervoor:

 • het TriMetrixprofiel – de pagina’s over talenten, kerntalenten en de dimensionale balans
 • de patroonomschrijving uit de presentatie
 • talenten die in jouw top 7 staan
 • de hoogste kerntalenten
 • aantekeningen van gesprek(ken)
 • boek Excelleren in vrijheid


Voorbeeld samenvatting Denkstijlen- en Talentenprofiel:
Talenten/vaardigheden die hoog in mijn profiel staan, hebben betrekking op het communicatieve vlak. Empathisch vermogen, luisteren, diplomatie en tact, en daarmee samenhangend, conflictmanagement. Ik vind het dan ook prettig om, gebruikmakend van die talenten, binnen een (project)team verschillen te overbruggen en zo te komen tot een gedragen oplossing. Wanneer ik dat kan combineren met het inzetten van mijn (juridische) kennis, levert mij dat veel energie op.

2 Uitleg samenvatting Drijfveren

Maak een korte samenvatting, 1 of 2 alinea’s, van jouw belangrijkste drijfveren. Geef antwoord op de volgende vragen: Wat moet men van jou vragen? Waar wil jij je voor inzetten? In wat voor cultuur wil jij werken?

Gebruik hiervoor:

 • het TriMetrixprofiel – de pagina’s over de drijfveren
 • met name de drijfveren die bij jou het hoogste staan (plek 1, 2 en 3)
 • aantekeningen van de gesprek(ken)

Voorbeeld samenvatting Drijfveren:
Ik voel mij het prettigst in een harmonieuze (werk)omgeving, waarin ik mijn juridische kennis kan inzetten. Dat kan binnen een project zijn, maar ook als ‘los’ juridisch advies. Het mooiste vind ik het als een vraagstuk creativiteit vergt voor de oplossing: binnen de wettelijke kaders moet een niet-alledaagse oplossing worden gevonden. Daardoor is de gestelde adviesvraag extra uitdagend. De vorm waarin de oplossing wordt gegoten, vind ik daarbij minstens zo belangrijk.

gedragswiel3 Uitleg samenvatting Gedragsstijlen

Maak een korte samenvatting, 1 of 2 alinea’s, van jouw belangrijkste gedragskenmerken. Geef antwoord op de volgende vragen: Hoe communiceer jij? Hoe werk jij samen?

Gebruik hiervoor:

 • het TriMetrixprofiel – de pagina’s over de gedragsstijlen
 • aantekeningen van gesprek(ken)

Voorbeeld samenvatting Gedragsstijlen:
Adviezen en beslissingen wil ik goed overdenken, alvorens ze naar voren te brengen. Wanneer ik een advies geef, is dat onderbouwd en waar mogelijk vanuit een verfrissende invalshoek opgesteld. Ik vind het daarbij van belang dat mijn advies ‘landt’. Dat wil zeggen: ik vind het belangrijk dat ik de ruimte krijg mijn advies toe te lichten en te bespreken, zeker in het geval waarin er weerstanden bij de ander zijn. Harmonie binnen het team is voor mij een randvoorwaarde om prettig te werken.

Meer informatie?

Wil jij een samenvatting van jouw denkstijlen, talenten, drijfveren en gedragsstijlen? Ben jij ook op zoek naar jouw ideale baan?

Neem dan contact met mij op.