‘Ik stop met deze baan’

Vorig jaar voerde ik een tweetal coachingsgesprekken met een manager van een ICT-afdeling in een grote organisatie. Als uitzonderlijk goede conceptuele denker en ontwikkelaar van nieuwe diensten, was hij door een sterke drijfveer naar erkenning op het spoor van leidinggeven geraakt. Na een burn-out kwam hij bij mij terecht. Door de twee gesprekken ontstond het inzicht dat zijn drijfveer naar erkenning hem op een dwaalspoor had gezet. Zijn interesses en kwaliteiten lagen niet in het leidinggeven. Met als gevolg dat hij direct na het tweede gesprek op zijn manager afstapte en hem vertelde: ‘Ik stop met deze baan’. Een sterk voorbeeld van persoonlijk leiderschap.

Een maand later werkte hij op een afdeling waar nieuwe diensten en concepten werden ontwikkeld én waar hij erkenning kreeg voor zijn uitzonderlijk conceptuele denkkracht.   

burn-out

Depressie en burn-out

Volgens het CBS voelden meer dan 1 miljoen Nederlanders zich depressief in 2014. Deze gegevens komen uit de Gezondheidsenquête (1).

Volgens een ander onderzoek van CBS en TNO (2) had in 2014 één op de zeven werknemers burn-outklachten. Dat is ruim 14 procent van de werknemers in Nederland. ‘Minstens een paar keer per maand voelden zij zich bijvoorbeeld leeg aan het eind van een werkdag, emotioneel uitgeput door het werk of moe bij het opstaan als zij werden geconfronteerd met hun werk’, aldus CBS en TNO.

Schokkend toch? We kennen dus allemaal directe collega’s waarmee we dagelijks samenwerken die deze burn-outklachten hebben. Maar wat doen we eraan? Hoe kunnen we deze collega’s helpen?

Zeggenschap en ontplooiing

In een ander artikel van het CBS (3) wordt het volgende gemeld over de oorzaken van een burn-out: ‘Werkenden die weinig zeggenschap hebben over hun werk hebben meer kans om opgebrand te raken. Net als mensen die zich niet of nauwelijks in hun werk kunnen ontplooien’.

Zeggenschap over je werk en ontplooiingsmogelijkheden. Daarom draait het dus. Dat kan ik beamen vanuit mijn praktijk waarin ik regelmatig mensen mag coachen en adviseren, ook mensen met de genoemde burn-outklachten. Redenen voor de klachten zijn vaak in de trant van:

 • Ik ervaar te veel regels en een te rigide organisatie
 • Ik word niet begrepen door de baas
 • Ik krijg geen sturing, het management weet het ook niet
 • Ik pas niet binnen de organisatiecultuur
 • Ik heb andere ideeën waar we naar toe moeten met deze organisatie
 • Ik verdien minder bij een andere organisatie, dus ja ..
 • Ik heb 2 kinderen, onlangs een nieuwe drukke baan, ik heb geen tijd meer voor mezelf.

Wat opvalt bij de genoemde redenen is dat de oorzaak vaak wordt gelegd buiten de medewerker. Het ligt aan de baas, de organisatie, de cultuur, de regels, een collega, de drukke baan, de veeleisende kinderen, etc. Er wordt veelal naar anderen gekeken of naar een situatie. Voor de ganzen op de foto is dat terecht. Maar voor een mens geldt dat niet.

Persoonlijk leiderschap

Het gevolg: medewerkers kijken te weinig naar zichzelf in dergelijke gevallen. En daar liggen mogelijkheden. Zoals ook voor de manager uit het praktijkvoorbeeld waarmee ik dit artikel begon. Hij nam de regie over zijn loopbaan toen hij besloot om mij te bellen. Vervolgens zijn we een traject gestart met de vraag: wat is mijn ideale baan?

4 tips voor persoonlijk leiderschap

De volgende vier tips gaan verandering brengen in 2016 als jij meer zeggenschap en ontplooiing wilt en minder depressieve gevoelens en burn-outklachten.

 1. Vergroot je zelfkennis doorlopend
 2. Maak een plan voor jezelf, communiceer dit met anderen en evalueer regelmatig
 3. Kies de juiste activiteiten die jouw plan doen slagen en vraag regelmatig feedback
 4. En als je op weg geholpen wilt worden neem dan contact op met mij

Zelfkennis vergroten dwingt jou om je in te leven in jezelf. Wie ben je? Welke ervaringen heb je opgedaan? Wat voor karakter, talenten en fysiek heb jij? Wat maakt jou uniek? Het is de basis voor een plan dat realistisch is en haalbaar, maar wel uitdagend. Vervolgens ga je de juiste activiteiten benoemen die jij hebt te doen om jouw plan te realiseren. Anderen daarbij vragen om feedback maakt dat jij je zelfkennis vergroot, waardoor je weer een beter plan kan maken.

Het gaat erom dat jij de regie neemt en houdt. Over je werk en over je ontwikkeling. En dat kan alleen jij doen, anderen kunnen je slechts ondersteunen.

Meer informatie?

Wil jij bovenstaande tips in de praktijk brengen en je persoonlijk leiderschap verder ontwikkelen? Neem dan contact op met mij.

Relevante dienst

Persoonlijk leiderschap: Excelleren in Vrijheid – In balans met jezelf én de wereld om je heen

Relevante artikelen

Held of lafaard? Twee condities

Vrijheid – In balans met jezelf en met de wereld om je heen

Prestaties verbeteren door zes simpele vragen te beantwoorden

Informatie CBS:

(1) http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2016/meer-dan-1-miljoenederlanders-had–depressie.htm

(2) http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2015/cbs-en-tno-een-op-de-zeven-werknemers-heeft-burn-outklachten.htm

(3) http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/C14006BC-0F2A-42AD-8B35-D499CFEB522D/0/2005k3v4p18art.pdf