Excelleren in vrijheid

Advies, boost en onderhoud Persoonlijk leiderschap

Excelleren in vrijheid staat voor leiding geven aan jouw leven, voor persoonlijk leiderschap. In verbinding met de wereld om je heen. Het gaat om balans tussen denken, voelen én doen. Vrijheid, vrij zijn en vrije ruimte ervaren draait om: bewust zijn en bewust worden van jezélf en je omgeving, je intenties kennen en weten wat je kunt willen. Excelleren of goed presteren doe je door verantwoordelijkheid te nemen en tot de juiste acties over te gaan. Acties die passen bij jou én de wereld waarin je leeft en werkt.

Persoonlijk leiderschap

De denkstijlen van Hartman, de drijfveren van Spranger en de gedragsstijlen van Marston, gemeten en weergegeven in het TriMetrixprofiel, bieden een uitstekend uitgangspunt voor een gesprek. Een gesprek over wat excelleren in vrijheid voor jou betekent in de praktijk.

Met mijn ervaring (sinds 2006 als gecertificeerd TriMetrixconsultant en sinds 1996 als coach, adviseur en trainer) heb ik een werkwijze ontwikkeld, waarmee ik mensen kan begeleiden om te excelleren in vrijheid en om te werken aan hun persoonlijk leiderschap. Hiervoor heb ik drie diensten ontwikkeld:

 1. Advies Persoonlijk leiderschap
 2. Boost Persoonlijk leiderschap
 3. Onderhoud Persoonlijk leiderschap

Dienst 1: Advies Persoonlijk leiderschap

Deze dienst is gericht op het vergroten en meer zicht krijgen op eigen krachten, valkuilen en ontwikkelpunten. Je krijgt een onafhankelijk advies van een expert op het gebied van persoonlijk leiderschap. Het beschrijft hoe je jouw persoonlijk leiderschap kunt verbeteren en hoe je jezelf verder kunt ontwikkelen. Een adviestraject ziet er als volgt uit:

 1. Opstellen van persoonlijk TriMetrixprofiel (denkstijlen, talenten, drijfveren en gedragsstijlenprofiel)
 2. Een kennismakings- en adviesgesprek
 3. Schriftelijk advies
 4. Online vragensessie
 5. Evalueren

Het traject heeft een doorlooptijd van één maand. 

Dienst 2: Boost Persoonlijk leiderschap

De boost is erop gericht om, naast inzicht, zelfkennis en bewustwording, actief ondersteund te worden bij het verder ontwikkelen van je persoonlijk leiderschap. Naast antwoorden op persoonlijke ontwikkelvragen, krijg je ook antwoorden op de volgende vragen:

 1. Wat wil ik? – Wat is mijn persoonlijke ambitie voor de komende jaren?
 2. Wat kan ik? – Welke vaardigheden en competenties heb ik tot mijn beschikking? En welke wil ik verder ontwikkelen?
 3. Wat ga ik doen? – Welke acties, taken of rollen zorgen ervoor dat ik mijn persoonlijke ambities realiseer? En welke doen recht aan mijn vaardigheden en competenties? Wat zijn mijn ontwikkelpunten het komende jaar?

Een boost geven aan je persoonlijk leiderschap gaat middels de volgende stappen:

 1. Opstellen van persoonlijk TriMetrixprofiel (denkstijlen, talenten, drijfveren en gedragsstijlenprofiel)
 2. Inventariseren en bespreken ontwikkelvragen
 3. Twee coachingsgesprekken + twee online sessies
 4. Twee huiswerkopdrachten: samenvatten profiel en omschrijven ideale baan
 5. Ontwikkelvragen beantwoorden
 6. Evalueren

Het traject heeft een gemiddelde doorlooptijd van twee tot drie maanden. De illustratie hieronder geeft het persoonlijk ontwikkelproces weer.

 

Dienst 3: Onderhoud Persoonlijk leiderschap

Om bewust te blijven en bewust te werken aan ambities, krachten, het ontwijken van valkuilen, focus op de juiste acties en het werken aan je ontwikkelpunten, is het van belang om bovenstaande vragen regelmatig te blijven stellen. Persoonlijk leiderschap ontwikkelen is geen eenmalige actie, het is een doorlopend proces waarin jij je kunt blijven ontwikkelen.

Hiervoor is het van belang om doorlopend:

 1. zelfkennis te vergroten en feedback te krijgen;
 2. ervaringen en gebeurtenissen te evalueren;
 3. jouw plan te evalueren en eventueel bij te stellen;
 4. de juiste activiteiten te kiezen die bijdragen aan het realiseren van jouw ambities.

Om dit te realiseren plannen we eenmaal per kwartaal een gesprek van 1,5 uur. En zetten we, na onderling overleg, één of meerdere ondersteunende middelen in. Hierdoor ontstaat er meer focus op ambities, krachten, het ontwijken van valkuilen, de juiste acties doen en het werken aan je ontwikkelpunten. Tussen de gesprekken door is er online contact.

Advies- of coachingsgesprek

Een advies- of coachingsgesprek kan online middels skype of face to face worden gehouden. Face to face gesprekken vinden plaats bij Het Coachhuis of op locatie waar je werkzaam bent.

Na akkoord bepalen we samen de data en reserveer ik de locaties. Voor elk gesprek bereid ik me voor door me in te lezen in reeds gemaakte verslagen en profielen. Van elk verslag werk ik mijn aantekeningen uit en deze deel ik jou. Van elk gesprek maak je een reflectieverslag. Alle aantekeningen en reflectieverslagen worden gedeeld in ons online systeem: Coachi.

Ondersteunende methoden en middelen

Een traject is altijd maatwerk. Gesprekken ondersteun en vul ik daarom aan met één of meerdere van de volgende methoden en middelen:

 • Gemaakt TriMetrixprofiel: denkstijlen-, talenten-, drijfveren- en gedragsstijlenprofiel
 • Oefeningen: wisselen van perspectief, luisteroefeningen, Het Gedragsspel en Het Drijfverenspel
 • Coachi: online coachingstool voor interactie, oefeningen, registratie en kennisdeling
 • Literatuurlijst & filmtips
 • Online surveys en 360 graden feedback
 • Reflectieverslagen van gesprekken die er toe doen in het kader van persoonlijk leiderschap
 • Energiemonitor: 3 vragen 3 weken lang elke (werk)dag beantwoorden maakt inzichtelijk waar je energie van krijgt en wat energie kost

Kennismaken/meer informatie

Neem contact op met Peter Roemeling.

Download in PDF

ExcellereninVrijheid_AdviesBoostOnderhoudzT