Coachi is de tool die wij hebben ontwikkeld om online onze coachingstrajecten te ondersteunen. Daar zit een filosofie achter. En er is een grote overeenkomst met de filosofie van Agile. Wat is die filosofie? Wat zijn deze overeenkomsten? En is Coachi dan Agile?

De filosofie achter Agile

In mijn artikel, ‘Agile: 3 belangrijke vaardigheden voor succes’, heb ik het volgende aangehaald over de filosofie van Agile:

‘Het is niet zozeer een aanpak, maar eerder een filosofie. Waarbij we afscheid nemen van het traditionele blauwdrukdenken. Agile betreft een manier van werken die voor allerlei soorten veranderingen en projecten toepasbaar is’, zo valt te lezen op een managementsite.¹

‘Het is de filosofie van ‘see-feel-change’. Oftewel leren door doen. Anders geformuleerd: Beter al doende, met kleine stapjes, succes boeken dan na veel werk het systeem implementeren en falen.’¹

Deze en andere informatie op de site leert ons de belangrijke aspecten van de Agile-filosofie:

 • geen blauwdrukdenken
 • succes komt in kleine stapjes
 • leren door te doen
 • toepasbaar in snel veranderende omgevingen
 • evaluatie en feedback zijn essentieel
 • eigen verantwoordelijkheid voor het resultaat
 • klant staat centraal

De filosofie achter Coachi

Coachi

Wij hebben Coachi ontwikkeld om tussen coachingsgesprekken online interactie, synchroon of asynchroon, mogelijk te maken. Verder wilden we een omgeving waarin alle relevante informatie transparant kon worden opgeslagen. Zodat een coach, coachee of gecoacht team de informatie ook na een traject nog kan inzien. Met de mogelijkheid om een afgerond traject na een bepaalde tijd weer voort te zetten. En alle beschikbare informatie eventueel eenvoudig over te dragen aan andere coaches.

Bij het ontwikkelen van onze coachingstool hebben wij ons laten leiden door vier principes:

 • Iedereen is uniek en heeft unieke ontwikkelpunten en doorloopt daarom een uniek ontwikkelpad
 • Eigen verantwoordelijkheid: de coachee is verantwoordelijk voor zijn ontwikkeling en heeft de regie zelf in handen, is de hoogste in rang in zijn ontwikkelomgeving
 • Interactie online: tussen de coachingsgesprekken door is er interactie op belangrijke leermomenten om ‘learning on the job’ mogelijk te maken
 • Informatie delen: iedere betrokkene, coach(es) en coachee(s), heeft recht op dezelfde informatie om de ontwikkeling te faciliteren

De overeenkomsten

De overeenkomsten in de filosofieën zijn duidelijk. De klant en zijn beleving staan centraal, de klant is de producteigenaar. Leren, veranderen en ontwikkelen gaan hand in hand, in kleine stapjes. Interactie is noodzakelijk op korte termijn. Een klant weet vaak niet precies wat hij wil, dat verandert gaandeweg door ervaringen en nieuwe gedachten. Daardoor is er geen pasklare oplossing mogelijk. Het is van belang om elkaar te vertellen wat je denkt en voelt, om problemen te achterhalen en nieuwe stappen te bedenken die een oplossing bieden. Dat kan alleen als je evalueert en een ruimte creëert om je uit te speken, feedback te geven en samen tot oplossingsrichtingen te komen.

Coachi, een tool voor Agile-coaching

Coachi is een tool die aansluit bij de filosofie van Agile. Daarom kun je zeggen dat Coachi een Agile-wijze van coachen ondersteunt. Het enige wat Coachi niet Agile maakt, is de online vorm. Een dagelijkse stand-upmeeting, zoals gebruikelijk in de Agile-methodiek SCRUM, is nog niet te realiseren. Althans, niet in de huidige 2.9-versie. Maar wie weet in de toekomst. Zoals in de afgelopen zeven jaar blijven we de technische ontwikkelingen volgen en Coachi verder ontwikkelen.

Meer informatie?

Wil je meer informatie of eens verder praten over het onderwerp? Neem dan contact op met mij.

Wil je meer informatie over, en artikelen van, mij? Kijk dan op mijn persoonlijke pagina.

Relevante diensten

Coach

Eerste ervaringen met online coaching

Internet coaching

Relevante informatie

¹ManagementSite – Kennisbank

 

Zie animatie hieronder voor meer uitleg.