Agile en scrum zijn onderwerpen waarover veel wordt geschreven en gesproken. Een goede reden om op onderzoek uit te gaan. Wat is Agile? Wat doet het met mensen in organisaties? Wat zijn vaardigheden waarover mensen dienen te beschikken? En wat kan De Zwerm Groep betekenen voor mensen & teams die Agile (willen gaan) werken? Hieronder mijn resultaat van een dag lezen en mensen spreken.

Wat is Agile?

‘Het is niet zozeer een aanpak, maar eerder een filosofie. Waarbij we afscheid nemen van het traditionele blauwdrukdenken. Agile betreft een manier van werken die voor allerlei soorten veranderingen en projecten toepasbaar is’, zo valt te lezen op een managementsite.¹

‘Het is de filosofie van ‘see-feel-change’. Oftewel leren door doen. Anders geformuleerd: Beter al doende, met kleine stapjes, succes boeken dan na veel werk het systeem implementeren en falen.’¹

En dat spreekt mij uiteraard aan: leren door te doen. Daar zit een link met de filosofie en werkwijze van De Zwerm Groep.

Wat doet Agile met mensen?

Twee van mijn relaties werken aan Agile bij grote internationale organisaties. Ze voeren deze methodiek in en begeleiden directies in de verandering. Ze zijn er enthousiast over, maar zien ook de minder positieve kanten. Ik vroeg specifiek naar de effecten ervan op mensen. Enkele quotes hierover:

  • “De verantwoordelijkheid komt bij teams te liggen, maar de directie vraagt zich af hoe je controle houdt qua tijd en geld.”
  • “Het werk wordt transparant, alles wat je doet wordt zichtbaar. En daar is niet iedereen blij mee.”
  • “Het teamwork wordt gestimuleerd, maar dat vraagt ook om een kwetsbare opstelling.”
  • “Feedback wordt belangrijk.”
  • “De klant komt centraal te staan en bepaalt voor een groot deel de prioriteiten, maar weet de klant altijd wat hij wil?”
  • “Het lijkt of je veel overleg hebt, maar dat valt best mee qua tijd.”
  • “Het is belangrijk om de stip aan de horizon te zetten. Anders ontstaat het gevaar dat een team stuurloos wordt.”

Action learning

agile

Als Agile werken het actiegericht denken meer in balans brengt met systematisch denken? Is action learning dan ook een vorm van Agile werken? Action Learning is sinds 2003 verweven in het doen en laten van De Zwerm Groep-trainingen. Samengevat: oefeningen en opdrachten doen, deze evalueren, elkaar feedback geven en vervolgens SMART-doelen stellen voor de volgende opdracht.

Het belang van doen, heb ik verwoord in het artikel: ‘IQ, EQ + ActieQuotiënt = de voorspeller van succes in de toekomst?’² De uitspraak van Plato die wij als De Zwerm Groep vaak aanhalen, sluit hier bij aan: ‘You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation.’

Belangrijke vaardigheden voor succesvol Agile werken

Kort samengevat leverde mijn zoektocht het volgende op. Agile is een filosofie die:

  1. actiegericht en oplossingsgericht denken in balans brengt met het systematisch denken en de verantwoordelijkheid voor de acties legt bij de mensen die het doen;
  2. evalueren en feedback belangrijk maakt en zorgt voor zelfsturing en goed teamwork;
  3. SMART kortetermijndoelen stelt voor de stapjes op de korte termijn, met de stip aan de horizon als richtinggevend kader.

Zijn dit de belangrijkste vaardigheden om Agile werken tot een succes te maken? Als dat zo is, dan lijkt me dat een goede reden om onze workshop Zelfsturing met action learning onder de aandacht te brengen. En om verder te onderzoeken hoe deze training is af te stemmen op werken volgens deze filosofie. Wordt vervolgd dus!

Meer informatie?

Wil je meer informatie of eens verder praten over het onderwerp? Neem dan contact op met mij.

Wil je meer informatie over, en artikelen van, mij? Kijk dan op mijn persoonlijke pagina.

 

 

¹ManagementSite – Kennisbank

² IQ, EQ + ActieQuotiënt = de voorspeller van succes in de toekomst?


rum – Agile https://www.managementsite.nl/kennisbank/scrum-agile