Voor mij wordt 2017 hét jaar waarin ik het concept Excelleren in vrijheid compleet maak. Hiervoor focus ik mij op een aantal zaken. De belangrijkste: mijn boek afronden. Daarnaast zet ik alle reeds ontwikkelde activiteiten een tools op een rij, zodat je een goed beeld krijgt van de complete omvang van het concept. Tot slot heb ik een vraag waarop ik graag jouw reactie ontvang.

Avontuurlijke reis van zeven jaar

Afgelopen kerstvakantie heb ik twee weken rustig verder gewerkt aan mijn boek: Excelleren in vrijheid. Eind 2017 verwacht ik het boek te gaan uitgeven. En als ik me dat moment voorstel, voelt dat alsof ik het eindpunt bereik van een avontuurlijke reis die zeven jaar heeft geduurd. Wat in 2010 startte met de blogsite Zwermologie.nl* is dan een afgerond geheel.

Een compleet concept

De afgelopen twintig jaar heb ik mensen en teams ondersteund bij hun ontwikkeling en leiderschap. Ik heb mijn ervaringen vertaald naar een visie en diverse activiteiten en tools. Het uitgangspunt: een compleet concept ontwikkelen waarbij mensen en teams streven naar mentale vrijheid. De mens is het leidende principe. In balans zijn met jezelf én met de wereld om je heen, is het doel. Het gaat hierbij om een balans in denken, voelen en doen. Bewust worden en bewust zijn, is het middel. Geluk en plezier het resultaat.

Het concept is voor mij compleet als: 1) de visie helder en begrijpelijk is beschreven en 2) als er diverse, voldoende activiteiten en tools zijn om mensen en teams op maat te kunnen ondersteunen.

Activiteiten en tools

Mijn ervaringen hebben geresulteerd in de volgende bestaande en beproefde ingrediënten van het concept:

 1. Workshops en trainingen: voor teams van één dagdeel tot en met een intensieve tweedaagse training.
 2. Coaching: individuele en teambegeleiding waarbij een ontwikkelvraag het uitgangspunt is.
 3. Trimetrixprofiel: opstellen van een gevalideerd denkstijlen-, talenten-, drijfveren- en  gedragsstijlenprofiel voor een boost aan zelfkennis en bewustwording.
 4. Onderzoekformulier: 48 vragen voor individuen en teams om gericht gesprekken te voeren over persoonlijke & teamontwikkeling. Te gebruiken voor zelfreflectie en feedback.
 5. Coachi: voor online ondersteuning, structurering, interactie en verslaglegging door coach en coachee.
 6. Diverse oefeningen: om bewustwording te vergroten of een vaardigheid te trainen.
 7. Evaluatie-, reflectie- en 360-feedbackformulieren: om te leren van het verleden.
 8. Artikelen in de vorm van blogs: sinds 2010 schreef ik diverse blogs om de visie uit te dragen.
 9. Visuele ondersteuning: grafisch vormgever Ruud Overwater van Odesign ontwierp diverse illustraties.
 10. Auditieve ondersteuning: luisteroefeningen ontwikkeld om op een mindfulness wijze te reflecteren op jezelf.

Focus voor voltooiing in 2017 

Ik heb drie doelen voor 2017 waarop ik mij focus om het concept te voltooien.

 1. Het boek ‘Excelleren in vrijheid’ schrijven. Als de mens het leidende principe is, wat is dan een mens? Deze vraag beantwoord ik in mijn boek.
 2. Een kaartspel ontwikkelen om spelenderwijs bewustzijn te vergroten hoe iemand zijn vrijheid kan vergroten of beperken.
 3. Een Ted-achtige presentatie ontwikkelen waarin de visie en het concept worden uitgedragen.

Een vraag aan jou

Het titel van het boek wordt Excelleren in vrijheid. Nu vraag ik mij nog af: wat is een goede ondertitel? Ik heb al eens geschreven dat In balans met jezelf en de wereld om je heen de ondertitel zou zijn. Maar ik heb daar mijn vraagtekens bij. Dekt deze ondertitel de lading? Nodigt het uit om te gaan lezen? Daarom hoor ik graag jouw mening. Wat is volgens jou de beste titel: Excelleren in vrijheid, …?

 * Inmiddels opgegaan in dezwermgroep.nl/zwermologie-2.