4 kaarten uit ons Drijfverenspel

Wat motiveert een individu, team of organisatie om in beweging te komen? Deze vraag wordt beantwoord door de Drijfveren van Spranger in kaart te brengen. Wij gebruiken deze drijfveren met goede resultaten in onze coachings- en trainingsactiviteiten. In dit artikel volgen 4 tips die helpen om zelf drijfveren te achterhalen. Maar eerst iets meer over de Drijfveren van Spranger.

Spranger in het kort

Eduard Spranger was een Zwitserse gedragswetenschapper, die in 1928 zijn boek Types of men publiceerde. Hierin classificeerde hij zes houdingen die iemand kan aannemen ten opzichte van de wereld. Deze houdingen ontstaan door afkomst, opvoeding, opleiding en kennis.

Een voorbeeld uit de praktijk.
Als kind had je een zeer dominante ouder die alles voor je bepaalde en dat waardeerde je niet. Deze ervaring resulteerde in een houding, een overtuiging, dat je geen bepalende figuur in je omgeving ducht die jou vertelt wat je moet doen. Hierdoor zorg jij dat je nu altijd zelf de controle over de situaties bezit. Zo kan een ervaring uit het verleden zorgen dat je gedreven bent om leiding te nemen, zodat jij de macht over jezelf in eigen handen hebt.

Hieronder de zes houdingen onderkend door Spranger met daarachter de benamingen zoals wij ze nu gebruiken. Daarachter staat wat iemand motiveert om in beweging te komen. In het wiel zijn de drijfveren geïllustreerd vanaf rechtsboven met de klok mee.

  1. De theoretische houding -> De Intellectuele drijfveer -> Kennis
  2. De economische houding -> De zakelijke drijfveer -> ‘Return on investment’
  3. De politieke houding -> De individualistische drijfveer -> Macht
  4. De esthetische houding -> De esthetische drijfveer -> Balans
  5. De sociale houding -> De sociale drijfveer -> Helpen
  6. De religieuze houding -> De ideële drijfveer -> Principe(s)

Voor meer informatie over de drijfveren: zie de artikelen onderaan.

4 Tips om drijfveren te achterhalen

Individuen, teams en organisaties nemen vaak een beslissing op basis van drijfveren. Daarom een viertal tips om deze te achterhalen:

Tip 1: Zoek online

Onderzoek bijvoorbeeld het LinkedIn-profiel van iemand. En stel jezelf dan een aantal vragen over het profiel. Wat staat in de headline: onderzoeker of salesmanager? Vermeld iemand in de samenvatting: ik ondersteun graag mensen of ik geef graag leiding? Post iemand artikelen over de natuur of de Salariskompas van de Intermediair. Waarvoor heeft iemand gewerkt: overheid of universiteit? Heeft iemand vrijwilligerswerk gedaan en dan bij de kerk of de Lions Club? Welke organisaties volgt iemand: de waddenvereniging of autofabrikant Porsche?

Om de drijfveren van een team of organisatie te achterhalen, kun je de LinkedIn-pagina of de website bekijken en dezelfde vragen stellen.

Tip 2: Gesprek over keuzes

Online onderzoek geeft al veel indicaties. Beter is uiteraard om in gesprek te gaan en te vragen naar het waarom van gemaakte keuzes. Waarom heeft iemand een studie gekozen? Wat deed hem van baan veranderen in het verleden? Wat zijn twee werkervaringen die veel energie hebben opgeleverd? En welke twee kosten energie? Stel, iemand wint een miljoen, wat gaat hij dan doen? Allemaal vragen waarop de antwoorden een indicatie geven van wat iemand motiveert om in beweging te komen.

Tip 3: Speel het drijfverenspel

De Zwerm Groep heeft Het Drijfverenspel ontwikkeld om mensen spelenderwijs en met plezier inzicht te geven. Het spel bevat zes drijfverenkaarten (groot formaat), waarop één van de zes drijfveren wordt toegelicht. Daarnaast zijn er 120 speelkaarten. Elke speelkaart is twee keer aanwezig en bevat een woord dat iemand drijft/motiveert om in beweging te komen, ergens energie in te stoppen. Het spel kan met 2 tot 6 spelers worden gespeeld. Door het met een team te spelen, komt een gesprek op gang dat op speelse manier onthult welke keuzes mensen maken. Je zal verrast staan welke kaarten worden gekozen, en wat de bijbehorende uitleg van de keuze is.

 Tip 4: Maak een Drijfverenanalyse

De beste en nauwkeurigste manier om zicht te krijgen op drijfveren van iemand of een team is uiteraard door een professionele Drijfverenanalyse te laten opstellen. Die persoon krijgt dan een uitgebreid en individueel rapport waarin de drijfveren staan omschreven. Hierover volgt dan een gesprek om de uitkomsten toe te lichten en te duiden. Wij kunnen van alle individuele analyses een teamanalyse maken.

373 miljoen hokjes

Wij stoppen mensen niet graag in hokjes. Iedereen is uniek. Wel helpt het om teams bewuster te maken van hun krachten en valkuilen. Daarom hebben wij meer dan 373 miljoen hokjes. Om meer inzicht te krijgen in de uniciteit van iemand gebruik ik in de coaching, naast de Drijfveren van Spranger, de DISC-gedragsstijlen en de denkstijlen van Hartman. Een beter uitgangspunt om de uniciteit van iemand op het spoor te komen, is er niet. Hierdoor beschikken wij over minimaal 373 miljoen hokjes.

Meer informatie?

Wil je na het lezen van deze blog meer informatie, eens verder praten over het onderwerp, het spel spelen of een profiel maken?  Neem dan contact op met mij.

Wil je meer informatie over, en artikelen van, mij? Kijk dan op mijn persoonlijke pagina.

Relevante diensten

Relevante folders

Relevante artikelen