Vincent

Ongemotiveerd, stress, frustratie, geen energie, niet goed functioneren of uitval zijn meestal de symptomen als een advies- of coachingstraject start. Maar het kan ook anders. Een voorbeeld van talentontwikkeling en talentmanagement bij iemand die lekker in zijn vel zit.

“Voor mij viel het kwartje dat ik op alle niveaus weerstand ervaar tegenover data en gegevens bijhouden, vergaderingen inplannen en verslagen bijhouden etc. Eerder dacht ik nog weleens dat het er even bij hoort en dat ik er een mechanisme voor moest vinden om hier mee om te kunnen gaan. Nu krijg ik voor mezelf steeds duidelijker dat het niet bij mij past en ik er ongemotiveerd van raak. Dit voelde voor mij als een opluchting die de hele dag nog nawerkte.” Citaat Vincent uit reflectieverslag.

Adviesvragen

Vincent is gestart met zijn baan midden in de coronaperiode. Veel thuiswerken dus. Het is zijn eerste baan na zijn studie civiele techniek en hij zit lekker in zijn vel. Hij werkt sinds 2020 bij Neuf & Associates, een interim management- en adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ordening. ‘Project- en Omgevingsmanager’ staat op zijn LinkedIn profiel als ik hem de eerste keer spreek in het voorjaar van 2022.

Zijn passie voor duurzame gebiedsontwikkeling en mobiliteit kan hij daar helemaal kwijt. Hij is leergierig en gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Hij is betrokken bij twee opdrachten met verschillende activiteiten. In één opdracht is hij assistent projectleider om woningen te realiseren. In de andere zet hij zich in om een nieuwe visie te ontwikkelen voor de mobiliteit in een gebied voor 2040.

Nu werkt hij hybride en merkt dat bepaalde activiteiten hem meer energie kosten. Bijvoorbeeld voor routineklussen is hij minder gemotiveerd. Hij vindt zichzelf dan lui. Leergierig als hij is, wil hij dat onderzoeken en vraagt mij in november 2022 om een advies. Zijn vragen zijn: Waar krijg ik energie van; wat kost mij energie?; Wat wil ik daadwerkelijk doen voor activiteiten/werkzaamheden?

Drie gesprekken

“Het waardevolle van dit inzicht is dat het blijkbaar niet persé is dat ik lui ben, maar dat ik graag voor anderen klaarsta. Er zijn immers altijd twee kanten aan de medaille.” Citaat Vincent uit reflectieverslag.

Om hem advies te kunnen geven, maakt hij een gedragsstijlen-, drijfveren- en denkstijlenprofiel. Vervolgens plannen we drie gesprekken om te komen tot een advies. In het eerste gesprek vertelt hij over zijn levensloop van de basisschool tot nu en bespreken we de gemaakte profielen. Hij schrijft hierover in zijn reflectieverslag dat hij zich bewust wordt dat in zijn leven bepaalde eigenschappen en patronen zich herhalen. Patronen en eigenschappen die ook duidelijk in zijn gemaakte profielen zichtbaar zijn.

Hij komt tot het inzicht dat hij niet lui is maar gemotiveerd wordt door contact met mensen. Hij bedenkt graag oplossingen samen met en voor mensen om de wereld een stukje mooier te maken en om mensen te ondersteunen. Echter, zodra een oplossing is gevonden, is hij niet de persoon om deze oplossing meerdere keren, routinematig te herhalen. En al helemaal niet als routinematige werkzaamheden er voor zorgen dat menselijk contact niet noodzakelijk is.

In het tweede gesprek bespreken we zijn verslag, beantwoord ik vragen, bekijken we of de door hem geformuleerde coachvragen de juiste vragen zijn, en gaan we op over tot het beantwoorden ervan. Vincents huiswerk voor het derde gesprek is het formuleren van antwoorden op de vragen. In het derde en laatste gesprek bespreken we zijn antwoorden en zetten we de puntjes op de i. Einde adviestraject.

Talentontwikkeling en talentmanagement

“Vervolgens heb ik de stap gezet om dit aan mijn (interne) Neuf performance coach te vertellen. Het verhaal dat ik vertelde, resoneerde goed en was erg goed te plaatsen hoe mijn coach mij ziet als persoon en hoe hij mijn werk ervaart.” Citaat Vincent uit reflectieverslag.

Wat mij betreft is dit een bijzonder voorbeeld van talentontwikkeling en talentmanagement. Het is bijzonder dat iemand met 2 jaar werkervaring, die lekker in zijn vel zit, een leuke baan heeft bij een bedrijf waar hij zich helemaal thuis voelt, aan mij, als externe coach, advies vraagt. Zonder dat er sprake is van de bekende symptomen, zoals ongemotiveerdheid, te veel stress, frustratie, uitval of niet goed functioneren. Dat maakt het bijzonder dat Vincent zijn persoonlijk budget voor ontwikkeling wil inzetten om te onderzoeken wat maakt dat sommige activiteiten meer energie kosten dan andere.

Vrijwel altijd word ik benaderd als iemand niet lekker in zijn of haar vel zit en daardoor niet meer goed functioneert. Wat nu als Vincent geen advies had gevraagd? Wat nu als hij was blijven denken dat hij lui was? Of dat hij niet vroeg in zijn carrière bewust was geworden dat hij bepaalde patronen, eigenschappen en ervaringen heeft die hem uniek maken? Stel dat hij ‘een mechanisme had gevonden om om te gaan met activiteiten die energie kosten‘? Dan is de kans zeer groot dat hij hard zijn best was gaan doen om deze activiteiten naar tevredenheid te doen. Met als gevolg uiteindelijk één of meerdere van de de genoemde symptomen, minder zelfvertrouwen en een langer coachingstraject.

Nu staat hij met vertrouwen aan het stuur van zijn (werkende)leven. En kiest hij een koers die bij hem past en waar hij gelukkig van wordt. Passend bij zijn unieke persoonlijkheid. Nu is hij in staat om na twee gesprekken zijn eigen advies te schrijven door bewustwording en meer zelfkennis.

Zoals gezegd een mooi voorbeeld van talentontwikkeling. Maar ook zeker een mooi voorbeeld van talentmanagement door een organisatie die zijn medewerkers motiveert, ondersteunt en goed begeleidt bij hun persoonlijke ontwikkeling ook als iemand lekker in zijn vel zit!

Info – Quickscan

Wil jij informatie over talentontwikkeling, talentmanagement of starten met een ontwikkeltraject? Neem dan vrijblijvend contact met me op. Of kijk op: Drie diensten – Persoonlijke ontwikkeling

Of maak mijn Quickscan en ik neem contact met jou op!