batterij opladen

Batterij opladen

“Dokter… Hoe krijg ik mijn batterijen in hemelsnaam terug opgeladen?” Dit was de kop van een bericht op LinkedIn¹  waarin 7 types van rust werden geadviseerd om klachten van vermoeidheid, stress en erger tegen te gaan en de druk, vanuit de samenleving of die iemand zichzelf oplegt, te verminderen. Prima adviezen.

Op het verkeerde spoor

Een mens is echter geen batterij. De metafoor werkt alleen als je fysiek of mentaal wilt uitrusten. Stress, burn-out of erger voorkom je hiermee niet altijd. Als er een energielek is, kan je blijven opladen tot je een ons weegt. Want streef je met de opgeladen batterij vervolgens weer ijverig de verkeerde doelen na, dan eindig je als Don Quichote, dodelijk vermoeid. Er is dus meer nodig dan symptoombestrijding! Daarom gebruik ik een andere metafoor: de tweespan en een menner.

Tweespan en de menner

Socrates stelt in Faidros dat het wezenlijke van de mens valt te vergelijken met de samengevoegde kracht van een span gevleugelde paarden en een menner’. De menner, de rede, staat voor het gezonde verstand. Hij heeft de taak om een eerzuchtig paard en een weerbarstig paard in bedwang te houden en de twee te leiden naar de juiste (en betekenisvolle) bestemming.

“We moeten verder bedenken dat er in ons allemaal twee soorten heersende en leidende beginselen bestaan, die we waarheen ze ook leiden, volgen. Het gaat om het aangeboren verlangen naar genot en om het aangeleerde inzicht dat naar het beste streeft. De ene keer zijn deze twee machten in ons het eens, de andere keer niet. En soms heeft de één en soms heeft de ander het voor het zeggen. Wanneer nu dat inzicht ons door de rede naar het beste leidt en het voor het zeggen heeft, noemen we dat zelfbeheersing. Maar wanneer dat verlangen ons zonder dat er van rede sprake is naar het genot sleurt en ons beheerst, is je-laten-gaan de toepasselijke term.” Plato (uit: ‘Faidros’)

Persoonlijk leiderschap

Het gezonde verstand streeft naar balans en geeft richting. Balans tussen, aan de ene kant, ijver en eerzucht: het streven naar het beste. En, aan de andere kant, de weerbarstigheid van de persoonlijke behoeften en driften: het verlangen naar genot. Als het gezonde verstand erin slaagt om balans aan te brengen en richting te geven zodat de juiste bestemming wordt bereikt, wordt persoonlijk meesterschap mogelijk, aldus Socrates.

Geen persoonlijk meesterschap zonder:

 • rekening te houden met waar jij van geniet en wat je weerbarstig en uniek maakt;
 • te streven naar wat jij denkt dat het beste is en wat je ijverig en eerzuchtig maakt;
 • de rede te gebruiken om je naar het beste en iets betekenisvols te leiden.

Zonder balans energieverlies

Zonder persoonlijk meesterschap geen balans en energieverlies zonder balans. Want stel je voor dat het weerbarstige paard niet geniet van de rit waar de menner naartoe stuurt. Dat voelt niet goed, het krijgt buikpijn en gaat niet op volle kracht en dat geeft frustratie bij het andere paard dat juist ijverig en hard holt in de richting die de menner aangeeft. En door de tegenwerking dus extra energie moet geven. Resultaat: frustratie en energieverlies.

Andersom precies hetzelfde. Stel de menner stuurt juist naar een richting waarvan het ijverige paard denkt dat het hem niet brengt waar hij naar streeft. Frustratie en gebrek aan motivatie zijn hiervan het gevolg, waardoor de tweespan op halve kracht loopt en het weerbarstige paard twee keer zoveel energie moet leveren.

En dan is er nog de situatie dat beide paarden op volle kracht vooruit hollen, maar de menner de teugels niet in handen heeft. Dan is de kans groot dat korte termijn doelen en geluk voor nu worden nagestreefd, terwijl de lange termijn doelen uit het zicht raken en er een verkeerde afslag wordt genomen, met later alsnog frustratie bij de paarden omdat ze dachten ergens aan te komen waar ze, door omstandigheden die ze niet hadden voorzien, toch op een ongewenst pad zijn beland en de weg kwijt zijn geraakt.

Batterij opladen of balans vinden

Kortom, als jij in balans bent en op het juiste spoor zit dan werken de 7 types rust om de batterij op te laden. Merk jij na het opladen dat de energie weer snel weglekt? Dan is het zaak om de stekker uit de oplader te trekken, de oorzaak van het lek te vinden en aandacht te besteden aan drie belangrijke thema’s of vragen:

 1. Wie ben ik, wat maakt mij uniek en waar geniet ik van?
 2. Waar streef ik naar, waar gaat mijn hart sneller van kloppen en welke stappen heb ik dan te zetten?
 3. Hoe wil ik leven, hoe geef ik betekenis aan mijn leven en waar wil ik naartoe op de lange termijn?

En aangezien jij uniek bent, vraagt dat om maatwerk. Er bestaat geen opleiding of handleiding met 7 stappen voor. Jij moet zelf het recept opstellen met ingrediënten die ervoor zorgen dat jouw batterij altijd is opgeladen. Doe jij dat niet? Dan neemt de druk van de samenleving alleen maar toe en gaat de batterij steeds sneller leeglopen, totdat …. het lichaam aangeeft ‘ik wil niet meer, zoek het maar uit, ik trek de stekker eruit, ik ben het korte termijn opladen zat!’

Welke metafoor werkt voor jou?

Batterij of tweespan met menner? Of … welke metafoor voor de mens spreekt jou het meeste aan? Welke gebruik jij het meest of heeft jouw voorkeur? Ik hoor het graag!

Info – Begeleiding – Boek

Wil jij onderzoeken wat je kan doen om op het juiste spoor te vinden of het juiste pad te kiezen?
Neem dan vrijblijvend contact met me op.

Voor persoonlijke begeleiding bij jouw ontwikkeling, leiderschap en groei? Zie: Drie diensten – Persoonlijke ontwikkeling

Info of bestellen Excelleren in vrijheid | Een recept voor persoonlijke ontwikkeling

Links en verwijzingen

 1. Faelens, Gianni (2024) 7 types rust. Linkedin 
 2. Cervantes Saavedra, Miguel de (2002). De vernuftige edelman Don Quichot
  van la Mancha. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep
 3. Warren, Hans & Mario Molegraaf (1998). Plato, verzameld werk, Deel VIII,
  Faidros. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker
 4. Roemeling, Peter (2018), Excelleren in vrijheid | Een recept voor persoonlijke ontwikkeling