Home/Visie op de organisatie

Shackleton’s Way: Don’t Panic! – Organize Your Talents

Wat is van belang, wat zijn de uitdagende thema’s voor huidige organisaties, in een steeds sneller veranderende wereld en markt waar aanpassing en innovatie essentieel zijn om te overleven? Wat is van belang in de toekomst om de mens als leidend principe te hanteren en centraal te stellen en om teams meesterlijk te laten samenwerken?

2019-11-04T07:34:09+01:00januari 10th, 2014|Literatuur, Visie op de organisatie|

Onderwijs en werken levensbedreigend?

Het huidige onderwijs in Nederland is levensbedreigend voor onze jeugd. Dit is een stelling genomen in een persbericht van Stichting STIR (Stad van Morgen). Het komt er in het kort op neer dat het huidige onderwijs is ingericht om kinderen voor te bereiden op een arbeidsleven ten behoeve van een economie. En dat terwijl een leven meer is dan werken en economie. De sociale, emotionele en spirituele ontwikkelingen van het kind krijgen nauwelijks tot geen aandacht. Gevolg: na verloop van tijd heeft dat dramatische consequenties door psychosociale en lichamelijke gezondheidsklachten (ADHD, onderlinge agressie, gebrek aan concentratie, vermoeidheid, long- en hartaandoeningen, e.d.) die het hele leven van de mens beïnvloeden .

2019-05-09T11:55:31+02:00maart 7th, 2011|Visie op de mens, Visie op de organisatie|