U kunt bij ons terecht als u coaching zoekt voor uzelf, voor uw medewerker of voor een team. Onze coaching is er op gericht mensen bewuster te maken van zichzelf, hun kwaliteiten en gedrag en ze hun verantwoordelijkheid te laten ontdekken in de situatie waarin zij zich bevinden. Van daaruit kunnen de concrete stappen ontwikkeld worden die bij hen passen.

Wij bieden begeleiding bij het concreet maken van die stappen en de veranderprocessen die erbij horen. Sinds september 2008 werken we met Coachi, ons webbased ontwikkelinstrument, en hebben we ervaring opgedaan met het coachen en begeleiden via het internet. Coachi blijkt ook zeer geschikt voor organisaties. De resultaten zijn ronduit uitstekend.

 

https://peterroemeling.nl/categorie/coaching