Onderstaand verhaal heb ik gepresenteerd op 12 maart 2020 tijdens de Masterclass over Duurzame inzetbaarheid, georganiseerd door de HRM & Coaching Association in Harmelen. Voor de deelnemers aan de masterclass heb ik nog een aanbieding. Deze vind je onderaan het verhaal.

Duurzame inzetbaarheid

Persoonlijke ontwikkeling is een oneindig proces. Een proces dat niet stopt bij 50+. Een proces dat draait om drie vragen

Drie vragen:

  • Wie ben ik?
  • Waar wil ik naartoe?
  • Welke stappen ga ik zetten?

En als je in staat bent om deze drie vragen goed te beantwoorden, dan is ontwikkeling, leiding geven aan je eigen leven, duurzame inzetbaarheid, en het vinden van je ideale baan het gevolg.

Persoonlijke ontwikkeling is iets typisch menselijks. Maar, wat is een mens eigenlijk? Naar het antwoord op die vraag ben ik altijd erg nieuwsgierig geweest. De laatste 20 jaar omdat ik mensen coach en begeleid bij genoemde 3 vragen. In mijn boek beschrijf ik wat het meest wezenlijke van de mens is. Het gaat over het concept mens. En dat concept is heel eenvoudig. Tijdens het lezen van mijn boek, en het beantwoorden van een aantal vragen, kan je als lezer onderzoeken waar je afwijkt van dat eenvoudige concept. En, eenmaal bewust van deze afwijkingen, wordt je aangezet om je eigen, persoonlijke recept te beschrijven om je te ontwikkelen. Zodat je bewuster, en met meer zelfkennis, richting kan geven aan je leven. Met als resultaat: vrijheid, harmonie, balans, innerlijke vrede, een mooiere wereld, én duurzaam inzetbaar.

Het concept mens mag dan eenvoudig zijn. Mens worden, je ontwikkelen, leiding geven aan je eigen leven en zo vrijheid creëren is minder eenvoudig. Veel mensen zijn hun vrijheid kwijt. Overmatig alcoholgebruik of een andere verslaving, computerspelletjes, smartphone, stress en burn-out, een continue zoektocht naar geluk en happiness zijn allemaal symptomen van onvrijheid. En deze symptomen worden heel hard bestreden met de beste bedoelingen. Echter, zolang men uitgaat van een verkeerd mensbeeld gaat dat niet werken, is mijn overtuiging.

Het concept mens, en hoe een goed mens te worden, ga ik toelichten aan de hand van een verhaal waarin Socrates en, de minder bekende Hartman, de hoofdrol vervullen. Maar voor ik daaraan begin, laat ik eerst iets over mezelf vertellen en mijn ontwikkeling. En waarom vrijheid belangrijk is?

Opgroeien in vrijheid

Als kind heb ik in vrijheid kunnen opgroeien. Mijn ouders hebben mij de ruimte gegeven om kind te zijn. Op jonge leeftijd speelde ik altijd buiten: vissen, voetballen, fikkie stoken, hutten en vlotten bouwen en in bomen klimmen. Altijd op avontuur. Op mijn achtste werd ik lid van een voetbalclub. En vanaf mijn dertiende raakte ik verslingerd aan windsurfen, en ben gestopt met voetballen. Windsurfen is iets wat ik tot op heden nog steeds met veel plezier doe.

Vanaf mijn dertiende heb ik altijd een bijbaan gehad, want zakgeld kreeg ik niet. Eerst op een scheepswerf, later in het geven van windsurfles en het verhuren van windsurfplanken. Ook heb ik vakken gevuld en tomaten geplukt. Alles wat ik verdiende, besteedde ik aan de passie windsurfen en sporten. Mijn ouders hebben mij en mijn keuzes altijd gerespecteerd. Hun enige voorwaarde was dat ik mijn best moest doen op school. Ik hoefde geen negens en tienen te halen, het ging hen erom dat ik mijn best zou doen. Ik heb de MAVO en daarna de HAVO afgerond. Mijn jeugd en opvoeding heeft mij tot een gelukkig, levensvreugdevol, nieuwsgierig, zelfverzekerd en optimistisch mens gemaakt.

Schooltijd

Op school was ik goed in wiskunde, natuurkunde. In lezen en taal was ik slecht, dyslectisch zou nu de diagnose zijn. Stripboeken van Maarten Toonder, met Olie B. Bommel, Kappie, Koning Holewijn en Tim Tuimel, waren mijn redding. Ik verslond ze. Echter, ze waren geen literatuur, werd mij toen verteld. Ik moest zware kost lezen, zoals Hermans’ De donkere kamer van Damokles en Nescio’s De uitvreter en andere, in mijn ogen destijds, zwartgallige, niet interessante boeken. Er werd dus geen rekening gehouden met mijn voorkeuren, anderen wisten wat goed voor mij was. De docent pakte mijn passie voor de boeken van Maarten Toonder niet op om mij daarmee te verleiden me verder te ontwikkelen. In plaats daarvan werd mij de maat genomen door een “eigen-wijsheid”, door een systeem, dat niet het mijne was. Als uniek individu met m’n eigenaardigheden had ik behoefte aan een andere wijze van leren en ontwikkelen. Het gevolg was dat ik een hekel kreeg aan boeken lezen en pas na de middelbare school weer met plezier ben gaan lezen.’

Na de HAVO ben ik naar de HTS gegaan en informatica gaan studeren. Ik ben informatica gaan studeren omdat ik het boek Perestrojka van Gorbatsjov had gelezen. En hij beweerde daarin dat om de wereld te verbeteren communicatie en mensen met elkaar verbinden cruciaal is. Daar wilde ik een bijdrage aanleveren. Na twee jaar wist ik dat informatica niet mijn echte interesse had. Filosofie en psychologie, mensen en ontwikkeling vond ik interessanter. Ik kan me herinneren dat ik in de Universiteitsbibliotheek van Groningen een boek van Bandler en Grindler las, de grondleggers van wat later NLP is genoemd. De HTS heb ik wel afgemaakt.

Na de HTS ben ik gaan werken bij een datacommunicatie bedrijf, Unisource in Den Haag en ben gaan wonen in Scheveningen. Daar heb ik al snel aangegeven dat ik mensen interessanter vond dan techniek en ben vervolgens, via wat omwegen, in 1996 in de coaching, training en talentontwikkeling terecht gekomen. Ik was verantwoordelijk om nieuwe medewerkers te werven, te coachen/trainen en te plaatsen op een functie.

Chili

In de zomer van 1999, ik was toen 33 jaar, heb ik mijn huis in Scheveningen verkocht, baan opgezegd en ben voor een jaar naar Chili gegaan samen met Marty, mijn vrouw. Wij wilden Spaans leren, een andere cultuur leren kennen, en wandelen in de natuur. Met een jeep zijn we door het land getrokken. We hebben geweldige mensen ontmoet en avonturen beleefd.

Toen wij terug kwamen in de zomer van 2000 viel mij/ons een aantal zaken op. Bijvoorbeeld de beurscijfers die overal aanwezig waren, radio, tv, bedrijven. En zeurende kinderen met ouders die kinderen niet met rust kunnen laten in tram en winkels. In Chili waren we in een jaar tijd minder vervelende kinderen tegengekomen dan in een ritje met de tram door Den Haag. In de auto viel het asociale rijgedrag op van vele weggebruikers.

Ik werd gevraagd om manager te worden in een datacommunicatiebedrijf. Toen ik het grijze bedrijfspand binnenliep, voor een gesprek over de baan, en een scherm zag met beurscijfers, voelde dat niet goed en kreeg ik buikpijn. En dacht: dit ga ik niet doen.

De Zwerm Groep

Ik ben toen zelfstandig coach en trainer geworden en heb iets later De Zwerm Groep gestart met een aantal mensen. Deze foto (van een zwerm ganzen) heb ik toen gebruikt om uit te leggen hoe ik graag wilde samenwerken. Zelfstandigheid, vrijheid, maar wel in verbondenheid. Alleen ga je sneller, samen kom je verder’. De Zwerm Groep is een bureau van ZZP-ers die onder 1 naam opereren, met als motto: ‘de mens als leidend principe’. De mens is het uitgangspunt. Mijn gedachte hierbij: ik kan de wereld niet veranderen, ik kan wel mensen helpen bewuster te worden van zichzelf. En als iemand bewuster is van zichzelf is hij ook bewuster van zijn omgeving. Dat heeft dan een positieve weerslag op die omgeving die hierdoor dus meeverandert. En zo draag ik dan toch mijn steentje bij om de wereld een beetje mooier te maken.

In 2004 ben ik mij gaan bekwamen in het gebruik van de volgende instrumenten om mensen te helpen bij hun ontwikkeling:

  1. De gedragsstijlen van Marston, DISC, hoe communiceer ik en werk ik samen met mijn omgeving;
  2. De drijfveren van Spranger, wat motiveert mij?;
  3. De denkstijlen van Hartman, hoe denk ik over mijzelf en de wereld om mij heen.

Instrumenten die elkaar aanvullen en goed helpen de zelfkennis en zelfbewustzijn vergroten. De vragen wie ben ik, waar wil ik naartoe en welke stappen ga ik zetten, wat is mijn ideale baan, daar helpen deze instrumenten goed bij.

In de afgelopen 16 jaar heb ik mensen mogen ondersteunen bij hun ontwikkelvragen. Van jong tot oud, van talentvolle topsporters tot gevierde directeuren, van ambtenaren tot zakenlui. Van mensen bij wie alles in het leven van een leien dakje verloopt tot mensen die tegen bepaalde dingen aanlopen, ergens mee worstelen of zich niet gelukkig voelen.

De Vrije Ruimte

In 2004 heb ik, naast mijn werk als coach, samen met o.a. mijn vrouw, een school gestart. Van 2005 tot 2015 ben ik bestuurslid geweest van De Vrije Ruimte.

In mijn ogen is een mens van nature nieuwsgierig en wil hij zich ontwikkelen. Deze natuurlijke drive kun je aanwenden in vrijheid, zonder een verstikkend systeem. Dit was mijn motivatie om De Vrije Ruimte in Den Haag (mede) op te richten. Deze school voor leerlingen van vier tot achttien jaar heeft als motto: ‘Onderwijs is niet het vullen van lege emmers, maar het aansteken van een haardvuur.’

Kinderen die vanaf hun vierde op deze school komen, ontwikkelen zich spelenderwijs. Ze krijgen van alles aangeboden en worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen. Echter, de richting en het tempo waarin bepalen ze zelf. Kinderen leren zo eigen verantwoordelijkheid te nemen. En te kiezen wat ze willen leren. Waarbij het absoluut geen vrijheid-blijheid is. Als kinderen intrinsiek gemotiveerd zijn, is discipline om ergens aan te werken geen probleem. Ze volgen vanzelf hun hart en dan worden mensen heel ijverig en leren snel.’

Na meer dan twaalf schooljaren heeft het systeem zich bewezen. De eerste leerlingen met een havo- of vwo- diploma op zak zijn inmiddels uitgestroomd en diverse kinderen zijn doorgestroomd naar een reguliere middelbare school. Waaronder mijn jongste dochter Paula, die na 10 jaar Vrije Ruimte is overgestapt naar een VWO Theaterklas van het Dalton en daar zonder problemen kan meekomen. Mijn oudste dochter Yanna, nu 15 jaar, zit nog steeds op De Vrije Ruimte. Ze heeft besloten om de HAVO af te ronden om zo te kunnen gaan studeren in Maastricht. Ze wil ‘Interdisciplinary Arts’ gaan studeren. Om later met haar kunst de wereld te veranderen.

In 2015 ben ik gestopt als bestuurslid. En ben ik mijn boek gaan schrijven.  Ook geef ik nog les aan 16+-ers om de vraag ‘wat is mijn ideale studie?’ te beantwoorden.

Het schrijven van een boek

Gaandeweg mijn coaching wilde ik de vraag ‘Wat is een mens?’ beantwoorden. Want, als je niet weet wat een mens is, kun je dan de juiste keuzes maken of mensen helpen met hun ontwikkeling? De mens moet het vertrekpunt zijn.

Met mijn boek wil ik mensen inspireren met een visie op persoonlijke ontwikkeling. En ze aansporen meer zelfkennis te verkrijgen en bewuster te worden van jezelf, zodat je jezelf (verder) ontwikkelt. Ik ben ervan overtuigd dat mensen die bewuster zijn van zichzelf ook bewuster worden van hun omgeving. Dat heeft een positieve weerslag op de omgeving die hierdoor dus meeverandert. Zo draag jij bij aan een mooiere wereld. Samen zetten we op deze manier kleine stapjes op weg naar meer vrijheid.

Het concept mens. Een goed mens zijn. Of een goed mens worden. Vrijheid. Ik zal gaan toelichten wat ik bedoel. Wat ik heb geleerd de afgelopen jaren. De filosofie van Socrates en, de minder bekende Hartman spelen daarin een centrale rol.

Socrates

Ik begin met Socrates. Socrates voerde dialogen. Plato heeft ze opgeschreven. Een dialoog staat beschreven in het boek Het Bestel. En daarin wordt de vraag gesteld: ‘Wanneer is een staat rechtvaardig.’ Maar voordat hij deze vraagt beantwoordt, vraagt hij zich af: ‘Wanneer is een mens rechtvaardig.’ Om dat uit te leggen, vertelt hij wat het meest wezenlijke van de mens is, hiervoor gebruikt hij de metafoor van de tweespan en de menner.

Socrates vergelijkt de mens met de samengevoegde kracht van een span paarden en een menner. Het ene paard wil genieten en doen wat goed voelt, zijn behoeften en driften bevredigen. Het andere paard is eerzuchtig en ijverig en wil in beweging komen. De menner staat voor het gezonde verstand dat logisch nadenkt. Hij heeft de taak om de twee paarden in bedwang te houden. Deze driedeling heeft een duidelijke relatie met de driedeling die de natuur ons gegeven heeft: buik, hoofd en hart.

Socrates heeft ook een geweldige metafoor beschreven, bekend als de allegorie van de grot, of Plato’s grot, voor persoonlijke ontwikkeling in harmonie met de wereld om je heen. Deze bestaat uit drie belangrijke fases. De fase van het inleven in het perspectief van anderen door in gesprek te gaan met andere mensen en de wereld te aanschouwen. Dan de fase van het logisch overdenken van de feiten en op zoek gaan naar de waarheid en kennis over de wereld. En tot slot de fase van de opgedane kennis inzetten voor de samenleving.

Hartman

Filosoof Robert S. Hartman groeide op in Duitsland en vluchtte naar Amerika voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Door de verschrikkingen die Hitler had aangericht, stelde hij zich nadien de vraag ‘Wat is goed?’ In zijn biografie Freedom to live, the Robert Hartman story schrijft Hartman: “I had seen Hitler organize evil, and I had determined to try to organize good.” Maar wat is dat dan, goed? Hartman wijdde zijn hele leven aan deze vraag en aan een logica om het goede te kunnen meten. Wat wiskunde is voor de natuurwetenschappen is de logica van Hartman, de formele axiologie, voor de menswetenschappen.

Hartman gaat uit van persoonlijkheid die is opgebouwd uit drie delen: het intrinsieke, innerlijke of morele Zelf; het systematische of denkende zelf; en het extrinsieke, uiterlijke of sociale zelf. En niet alleen is je persoonlijkheid zo opgebouwd, je waardeert jezelf ook in deze drie werelden: intrinsiek, systematisch en extrinsiek. Zo ontstaan er drie waarden. Een waarde geeft richting aan je denken. Daarom spreken we ook over drie denkstijlen: zelfwaardering, zelfsturing en rolbewustzijn.

En we waarderen niet alleen onszelf op deze wijze, we waarderen ook de wereld om ons heen intrinsiek, systematisch en extrinsiek, volgens Hartman. Met als gevolg, drie stijlen van waarderen en dus drie denkstijlen over de wereld: empathisch vermogen, systematisch denken en praktisch denken.

Buik – hoofd – hart

Dat Socrates en Hartman met een driedeling voor de mens komen is niet toevallig. Vijf dagen nadat een eicel is bevrucht heeft het zich 4 keer gedeeld. Het is dan  een waterige ballon van zestien cellen, de blastocyste genaamd. Er is dan nog niets van een bouwplan zichtbaar. In de tweede week na de bevruchting vormen zich drie lagen cellen, de kiemlagen. Deze kiemlagen bezitten de bouwplannen van hoe je lichaam eruit komt te zien. Deze cellagen herbergen de instructies in zich die bepalen of je een kip, een salamander, een aap of een mens wordt.

De drie lagen worden het ectoderm, het mesoderm en het endoderm genoemd. Uit het ectoderm ontstaat je zenuwstelsel en de buitenkant van je lichaam (huid, nagels, ogen). Uit het mesoderm je skelet, spieren en allerlei bindweefsels en vliezen, alles wat je nodig hebt om te bewegen. En uit het endoderm je spijsverteringskanaal, ademhalingsstelsel en de urinewegen. Na vier weken, als de kiemlagen de eerste bouwinstructies hebben uitgedeeld, bestaat het embryo uit drie buisjes: de neurale buis, het darmkanaal en het
bloedvatenstelsel met het hart als het centrale knooppunt.

Mens zijn meten

Socrates heeft een visie op mens zijn geformuleerd en hoe als mens rechtvaardig te zijn en in balans en harmonie met je omgeving te leven. Hartman heeft een waardenwetenschap ontwikkeld om vrijheid van leven mogelijk te maken en te zorgen dat je bevrijd wordt van systemen die je hypnotiseren en tot slaaf maken. Hartman heeft ervoor gezorgd dat we bij een mens kunnen meten hoeveel waarde iemand hecht aan zichzelf, de driespan en de menner, en aan de wereld om hem heen, Plato’s grot. We kunnen nu meten hoe iemand, door zijn wijze van waarderen, zichzelf uit balans brengt, zich zijn vrijheid ontneemt en niet rechtvaardig is naar zichzelf. Met als gevolg dat we inzichtelijk maken wat iemand heeft te leren om zich te ontwikkelen in balans met de wereld om zich heen, hoe leiding te geven aan zijn leven. En zo duurzaam inzetbaar te zijn in een wereld die steeds verandert.

Tot slot

Op de middelbare school was ik goed in wiskunde en heeft Gorbatsjov mij geïnspireerd. Zodoende ben ik informatica gaan studeren. Tijdens deze studie bleek ik filosofie en psychologie eigenlijk leuker te vinden, ik was meer geïnteresseerd in mensen. Zodoende ben ik vrij snel in de coaching / training en talentontwikkeling gerold bij mijn eerste werkgever. Ik hield van buitenspelen en buiten zijn en avonturen beleven. Dat zette mij aan om een jaar te gaan reizen in Chili.  Ik verbaasde mij, terug in Nederland, over hoe mensen in Nederland met elkaar omgingen en waar ze waarde aan hechten. Voelde dat men de verkeerde zaken waardeerde, dat we in een Westerse wereld leven waar men uitging van een verkeerd mensbeeld. Zodoende ben ik gaan coachen en heb ik (mede) De Vrije Ruimte opgericht.  Ik ben expert geworden in het toepassen van Gedragsstijlen, Drijfveren en Denkstijlen om mensen te helpen bewuster te worden van wie ze zijn en meer zelfkennis te verkrijgen. Ik wilde mijn visie op mens zijn verder onderzoeken en delen en ben mijn boek gaan schrijven. Het boek is in 2018 uitgekomen. Vrij snel daarna ben ik uit De Zwerm Groep gestapt om zelfstandig verder te gaan onder mijn eigen naam: peterroemeling.nl

Nu ben ik 54 jaar en zit ik weer in een fase dat ik denk: Waar wil ik naartoe? en Welke stappen ga ik zetten? Ik heb mezelf weer ontwikkeld door ervaringen met het schrijven van het boek.

Persoonlijke ontwikkeling is een oneindig proces. Een proces dat niet stopt bij 50+. Een proces dat draait om drie vragen:

  • Wie ben ik?
  • Waar wil ik naartoe?
  • Welke stappen ga ik zetten?

Dit zijn voor mij de belangrijkste vragen die een mens geregeld heeft te beantwoorden om zich te ontwikkelen, leiding te geven aan zijn leven en om duurzaam inzetbaar te zijn. Waarbij je rekening houdt en je inzet voor de wereld om je heen. Om zo jezelf en de wereld om je heen een beetje mooier te maken.

Gratis scan voor aanwezigen Masterclass

Was je aanwezig op de masterclass en heb je interesse in het boek? Koop het boek middels de knop hieronder: Koop Nu. Je krijgt dan van mij een link opgestuurd waarmee je een scan (een klein aantal vragen) kunt maken om te onderzoeken hoe jij kunt Excelleren in vrijheid, wat jij kunt doen om je vrijheid te vergroten. Als je deze hebt gemaakt, neem ik contact met je op om de uitkomst (telefonisch of skype) te bespreken. Dat gesprek duurt ongeveer 30 minuten.

Acties

Bestel 5 boeken of meer en ik kom langs voor een gratis gesprek hoe jij, je team of je organisatie, een boost kunt geven aan persoonlijke ontwikkeling en Excelleren in vrijheid mogelijk kan maken.

Bestel 20 boeken of meer en ik verzorg een gratis workshop Excelleren in vrijheid van 1 dagdeel (ter waarde van € 750).

Bestel 40 boeken en ik verzorg een gratis training van 2 dagdelen Excelleren in vrijheid (ter waarde van € 1.250).

Presentatie over het boek

Wil je een presentatie over het boek en de visie op persoonlijke ontwikkeling? Neem dan contact met me op.