Talentontwikkeling en talentmanagement óók als iemand lekker in zijn vel zit

Ongemotiveerd, stress, frustratie, geen energie, niet goed functioneren of uitval zijn meestal de symptomen als een advies- of coachingstraject start. Maar het kan ook anders. Een voorbeeld van talentontwikkeling en talentmanagement bij iemand die lekker in zijn vel zit.

Het aangeleerde inzicht dat naar het beste streeft

In mijn boek Excelleren in vrijheid geef ik mijn visie op persoonlijke ontwikkeling. Alle hoofdstukken beginnen met een casus van een wereldberoemd persoon. In Hoofdstuk 3 – Welke stappen ga ik zetten? is het de beurt aan Quejana, beter bekend als de vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha. Een verhaal over ijver, eerzucht, moed en extrinsieke motivatie. Het voorbeeld als het gaat om het hebben van een sterke Rolbewustzijn.

2022-05-01T17:15:54+02:00maart 1st, 2022|Denkstijlen, Persoonlijke ontwikkeling|

Het aangeboren verlangen naar genot

Iedereen heeft een aangeboren verlangen naar genot. Iedereen is uniek. En iedereen is intrinsiek gemotiveerd. Om dit te verduidelijken, wil ik je laten kennismaken met het verhaal over hoe Elvis werd ontdekt. Aan de hand van dat verhaal ga ik het verband laten zien tussen de buik, het weerbarstige paard, het intrinsieke of morele Zelf, en de Zelfwaardering.

2022-07-19T23:06:32+02:00februari 14th, 2022|Denkstijlen, Persoonlijke ontwikkeling|

Potentieel realiseren door zes universele waarden

Vaak weet je van jezelf wel wat je drijfveren zijn en waar je goed in bent, je talenten. Maar om je talenten daadwerkelijk te verzilveren, daarvoor is nodig dat je weet hoe jij jezelf en de wereld om je heen waardeert. En laat dat nou net iets zijn waar velen van ons zich niet bewust van zijn.

2021-04-21T06:44:21+02:00oktober 1st, 2020|Denkstijlen, Persoonlijke ontwikkeling|

Innerlijke vrede voor ieder mens

Peace in the Park is een jaarlijks terugkerend festival dat plaats vindt in de Paleistuin te Den Haag. Focus is het ontwikkelen en herontdekken van innerlijke vrede. Vanwege Corona ging het festival niet door. Echter, er werd geïmproviseerd en geëxperimenteerd met een online festival op zondag 20 september.  Hieronder mijn bijdrage. Een korte presentatie over 'Excelleren in vrijheid' en innerlijke vrede. Waarbij ik de metafoor van de tweespan en de menner uitleg. Vervolgens beantwoorde ik vragen van de festival 'bezoekers'.

2021-04-02T19:54:07+02:00september 20th, 2020|Denkstijlen, Persoonlijke ontwikkeling|

Hoe wil ik leven? – Tom Bouman kiest voor vrijheid

In mijn boek Excelleren in vrijheid geef ik mijn visie op persoonlijke ontwikkeling. Alle hoofdstukken over de denkstijlen beginnen met een casus van een wereldberoemd persoon. Behalve Hoofdstuk 7 - Excelleren in vrijheid. Het laatste hoofdstuk begint met de onbekende Tom Bouman. Die bewust heeft gekozen voor hoe hij wil leven.

2021-04-02T14:13:59+02:00februari 7th, 2019|Denkstijlen, Persoonlijke ontwikkeling|

Anderen naar een beter leven leiden

In mijn boek Excelleren in vrijheid geef ik mijn visie op persoonlijke ontwikkeling. Alle hoofdstukken beginnen met een casus van een wereldberoemd persoon. Sir Ernest Shackleton is het voorbeeld, in Hoofdstuk 6 - Wat hebben wij te doen? Het voorbeeld voor iemand die anderen naar een beter leven leidt door praktisch te denken.

2022-05-01T17:07:11+02:00december 12th, 2018|Denkstijlen, Persoonlijke ontwikkeling|

Logisch denken over de wereld om je heen

In mijn boek Excelleren in vrijheid geef ik mijn visie op persoonlijke ontwikkeling. Alle hoofdstukken beginnen met een casus van een wereldberoemd persoon. Einstein is het voorbeeld, in Hoofdstuk 5 - Wat is logisch?, van iemand die zich inzette om de waarheid te achterhalen en de werkelijkheid van de natuurkundige wereld zo goed mogelijk te verklaren. En dat deed hij puur door logisch te redeneren. Het voorbeeld voor Systematisch denken.

2022-05-01T17:22:20+02:00november 29th, 2018|Denkstijlen, Persoonlijke ontwikkeling|
Go to Top