Praktisch denken en gezond verstand

Wat hebben wij te doen?

Om goed te worden, te zijn of te blijven is het van belang om praktisch te denken en te oordelen. Zodat ook anderen goed kunnen werken en leven. Maar dat gaat niet zonder het gebruik van gezond verstand. Of beter de ‘sensus communis’. Dat wil zeggen voel de mensen om je heen aan, en bedenk vervolgens wat, in het hier en nu, van belang is voor hen, voor gezinsleden, de mensen in je team of de organisatie waar je werkzaam bent. Kortom, neem de tijd om de volgende vraag te beantwoorden: Wat hebben wij te doen? om het samen beter te maken voor het geheel.

Gezond verstand of domheid

Het ‘Gezond verstand’ betekent hetzelfde als het Engelse ‘Common Sense’ wat weer is afgeleid van Latijns ‘Sensus communis’. En dat maakt duidelijk wat er wordt bedoeld met Gezond verstand. Het betekent de zin of gewaarwording van de gemeenschap. Het gaat over het verstand dat oordeelt in de gemeenschapszin. En niet over het logische en wetenschappelijke denken. Want dat is maar wereldvreemd. Én het zorgt niet alleen voor een verminderde oordeelsvorming maar ook voor theoretische luchtfietserij. Omdat logische wetenschappelijk denken zonder gezond verstand, zonder het gewaarworden van de gemeenschap, wordt domheid.

Daarom vraagt goede oordeelsvorming om denken in het hier en nu. Wat leeft er onder de mensen. En dat zorgt er weer voor dat we goed kunnen bepalen wat het beste is om te doen voor de gemeenschap.

Oefeningen en activiteiten

Hoe kun je met gezond verstand naar de wereld kijken en onderzoeken wat goed, beter of het beste is om te gaan doen in het belang van de wereld om je heen? Onderstaande vragen, oefeningen en activiteiten helpen je om bewuster te worden van wat er praktisch kan worden gedaan voor het algemeen belang om problemen op te lossen en doelen te bereiken.

 • Wat is van belang om te doen als een bepaalde situatie zich voordoet? Welke stappen moeten er dan gezet worden? Wat zijn de voor- en nadelen van een stap? Door daar van te voren over na te denken is het kiezen van de beste strategie of oplossing eenvoudiger op het moment dat zich iets voordoet.
 • Observeer wat er om je heen is. Noteer de feitelijkheden. En bedenk dan wat het beste is om te doen in de huidige situatie. Is dat niet wat je wilt of is dat niet wat je aanvoelt dat anderen willen? Daar gaat het niet om, het gaat om waar de situatie nu om vraagt. Gegeven de wereld om je heen: met welke riemen moet jij roeien? Accepteer de situatie waarin je je bevindt. Trek nuchtere conclusies, zonder emotie en zonder gedachten wat eigenlijk zou moeten. En ga dan aan de slag! Negeer de ‘beren op de weg’ die je mogelijk ziet. En realiseer je: fouten maken mag! Zonder fouten leer je niet en kun je je niet ontwikkelen.
 • Inventariseer alle ideeën om een probleem op te lossen of een doel te bereiken. Geef elke betrokkene het woord zonder te discussiëren. Stel vragen ter verheldering. Kies de beste oplossing pas als iedereen zijn ideeën heeft gegeven en er geen vragen meer zijn.
 • Wat is de juiste timing om iets te doen en wie kan dat dan het beste gaan doen? Hoe kan je je tijd het beste indelen en verdelen? Wie is de juiste persoon om wat, wanneer te doen? Allemaal vragen die je kan stellen om in het hier en nu de juiste beslissingen te nemen om de praktische problemen op te lossen en doelen te realiseren. Onderzoek wat iemand met een soortgelijke taak, rol of functie als jij, doet om dat goed te vervullen. Spreek erover met mensen, en luister naar feedback, tips en vragen die ze hebben.
 • Op mijn website staat een luisteroefening om stil te staan bij de vraag: ‘Wat hebben wij te doen?’ Er worden diverse vragen gesteld die je helpen jezelf te onderzoeken in het kader van een team waarin je werkzaam bent. Zorg dat je pen en papier bij de hand hebt om jouw gedachten na het luisteren te noteren. Stop de oefening om langer bij een vraag stil te staan en om eventueel korte aantekeningen te maken van jouw gedachten. Neem na de oefening de tijd om je gedachten en gemaakte aantekeningen uitgebreider op te schrijven.

Ingrediënten voor jouw recept

Wellicht heb je zelf oefeningen of activiteiten die in het verleden hebben bewezen jou te helpen bij het onderzoek naar wat er moet gebeuren voor het team of de wereld om je heen. Ik nodig je uit om deze op te schrijven. Alle oefeningen en activiteiten die jou helpen om te groeien en leiding te geven aan jouw leven en dat van anderen, zijn de ingrediënten voor het recept voor persoonlijke ontwikkeling.

De beloning

De beloning voor een goed onderzoek naar de vraag Wat hebben wij te doen?

 • Je wordt inventief en vindingrijk in het vinden van praktische, haalbare oplossingen;
 • Je werk consequent en op tijd toe naar een doel, een eindresultaat;
 • Je ziet de relatie tussen oorzaak en gevolg, plan en resultaat, instructie en taak, proces en uitvoering;
 • Je begrijpt welke factoren van belang zijn om een opdracht te laten slagen;
 • Je signaleert op welke aspecten een project, proces of opdracht dreigt mis te lopen en grijpt zelfstandig in binnen de eigen verantwoordelijkheid;
 • Je stelt prioriteiten bij waar nodig, reageert nuchter op veranderingen, kan snel improviseren, zoekt naar realistische alternatieven.

Info – Quickscan – Boek

Wil je onderzoeken wat jij kan doen om je persoonlijke ontwikkeling en leiderschap een boost te geven zodat je kan groeien? Neem dan vrijblijvend contact met me op.
Of kijk op: Drie diensten – Persoonlijke ontwikkeling

Hoe goed ben jij in het beantwoorden van de vraag Wat hebben wij te doen? Maak mijn Quickscan en ik neem contact met jou op!

Info of bestellen Excelleren in vrijheid | Een recept voor persoonlijke ontwikkeling via website.

Serie over Goed zijn

Wanneer ben je een goed mens? Geïnspireerd door Plato, Hartman en de evolutie heb ik mijn antwoord op deze vraag beschreven in mijn boek Excelleren in vrijheid | Een recept voor persoonlijke ontwikkeling. Om goed te worden, te zijn of te blijven, heb ik zes vragen geformuleerd. En de zes vragen zijn van belang om je persoonlijk te ontwikkelen tot een goed mens. Of, die je helpen om goed te blijven. Zodat je leiding kan geven aan je eigen leven én zo een betekenisvolle bijdrage levert aan de wereld. Deze vragen, plus oefeningen en activiteiten, komen één voor één aan bod in de artikelenserie: Goed zijn.