Wie ben ik?

Goed zijn

Wanneer ben je een goed mens? Geïnspireerd door Plato, Hartman en de evolutie heb ik mijn antwoord op deze vraag beschreven in mijn boek Excelleren in vrijheid | Een recept voor persoonlijke ontwikkeling. Om goed te worden, te zijn of te blijven heb ik zes vragen geformuleerd. Deze zes vragen zijn van belang om je persoonlijk te ontwikkelen tot een goed mens. Of, die je helpen om goed te blijven. Zodat je leiding kan geven aan je eigen leven én een betekenisvolle bijdrage levert aan de wereld. Deze zes vragen ga ik één voor één toelichten in een serie artikelen. Daarbij geef ik ook een aantal oefeningen en activiteiten om antwoorden te vinden op deze vragen. De eerste vraag is: Wie ben ik?

Wie ben ik?

“Wij zullen moeten kiezen
de waarheid of de schijn
je kunt jezelf verliezen
door nooit jezelf te zijn.”
Toon Hermans (een vers uit: het boek ‘24 Rozen’)

Voorouders, opvoeding, familie, ervaringen, vrienden, aangeboren talenten, aangeleerde vaardigheden, keuzes die je hebt gemaakt, het lot dat je hebt getroffen, karaktereigenschappen, …. Dit zijn allemaal zaken die ervoor zorgen dat er niet één ander persoon op de wereld is die identiek is aan jou. Er zijn personen die op je lijken, of waar je iets gemeenschappelijks mee hebt. Het is mogelijk dat een patroon van een (voor)ouder zich bij jou herhaalt. Maar toch ben je anders. Iedereen is uniek. En het is belangrijk om deze uniciteit te kennen. Want je ontwikkeling en persoonlijk leiderschap loopt averij op als je denkt over de eigenschappen van een ‘leeuw’ te beschikken, terwijl je een ‘kat’ bent.

Kijk in spiegels

Het gaat erom een juist beeld van jezelf te schetsen. Een beeld waarmee jij je kunt identificeren en kunt beoordelen wat moreel goed is voor jou. Dit beeld dient echt en authentiek te zijn, respectvol en zonder oordeel. Om jouw zelfbeeld scherper te krijgen, gebruik je spiegels. Hiermee verzamel je informatie van de wereld om je heen die je gebruikt om jezelf beter te bekijken. Het vraagt handwerk om te ontdekken wie je bent, dat is het nadeel van uniek zijn. En het gaat hier niet om de vraag ‘Wat ben ik?’, die komt in een volgend artikel aan bod. De tekening van Escher met de titel Prentententoonstelling is een mooie weergave van waar het om gaat. Bekijk de wereld, kijk naar buiten en ontdek wat jou uniek maakt. Wat zie je als je naar jezelf kijkt?

Oefeningen en activiteiten

Hieronder een aantal activiteiten en oefeningen die je helpen om deze vraag te beantwoorden.

 • Vraag mensen om feedback. Vraag ernaar, geef aan waarover je feedback wilt ontvangen. Analyseer de resultaten zodat je een beter beeld kunt schetsen van wie je bent.
 • Onderzoek je gevoelens en emoties door stil te zijn. Yoga, mediteren, mindfulness en ademhalingsoefeningen helpen om in jezelf te keren, stil te worden en te luisteren naar jouw eigen gevoelens, emoties en gedachten. Maar een flinke wandeling, hardlopen of vissen werkt ook. Goed op je ademhaling letten, helpt hierbij. Ademhaling en onderbuik zijn met elkaar verbonden. Bewust en diep ademhalen zorgt ervoor dat je beter kunt voelen en minder gaat denken.
 • Veel mensen verwerken ’s avonds de dag door een dagboek bij te houden. Dat kun je doen aan de hand van drie vragen die je jezelf elke dag stelt:
  • Wat heb ik gevoeld, gedaan, gedacht of meegemaakt vandaag?
  • Welke gevoelens of emoties had ik daarbij?
  • Wat veroorzaakt dit gevoel of deze emotie?

Door het op te schrijven is het noodzakelijk om woorden te kiezen die je gevoelens en emoties weergeven. Dan kun je, mogelijk met iemand anders, deze gevoelens en emoties onderzoeken.

 • Verplaats je in verschillende situaties en bedenk wat jij in die situatie zou denken of doen. En vraag je ook af waarom jij dat in die situatie denkt of doet. Dit kun je doen door boeken te lezen, films te kijken, musea te bezoeken of te reizen. En laat je mening achterwege over wat een ander dacht of deed. Het gaat erom wat jíj in die situatie zou denken of doen!
 • Een goed profiel opstellen zorgt ook voor een beter beeld van jezelf. Dit levert je veel zelfkennis op en maakt je bewuster van wie je bent op een bepaald punt. Een mondeling gesprek en nadere uitwisseling over de inhoud van de profielschets helpt daarbij.
 • Op mijn website staat een luisteroefening om stil te staan bij de vraag: ‘Wie ben ik?’ Er worden diverse vragen gesteld die je helpen jezelf te onderzoeken. Zorg dat je pen en papier bij de hand hebt om jouw gedachten na het luisteren te noteren. Stop de oefening om langer bij een vraag stil te staan en om eventueel korte aantekeningen te maken van jouw gedachten. Neem na de oefening de tijd om je gedachten en gemaakte aantekeningen uitgebreider op te schrijven.

Ingrediënten voor jouw recept

Wellicht heb je zelf oefeningen of activiteiten die in het verleden hebben bewezen jou te helpen om je zelfkennis en zelfbewustzijn te vergroten. Ik nodig je uit om deze op te schrijven. Alle oefeningen en activiteiten die jou helpen om te groeien en leiding te geven aan jouw leven zijn de ingrediënten voor het recept voor persoonlijke ontwikkeling.

Veroordeel je zelfbeeld niet

Love your self

Love your self, linosnede met als thema vrede door Yanna Roemeling

Belangrijk is om jezelf niet te veroordelen of af te keuren. Want je bent wie je nu bent, gevormd door omstandigheden. Je mag kritisch zijn, maar wees mild voor jezelf. De beloning voor een goed onderzoek naar de vraag Wie ben ik?:

 • Beter en realistisch inschatten wat je eigen kwaliteiten, sterke punten en valkuilen zijn;
 • Ervaring van vrede, tevredenheid, balans, harmonie in jezelf;
 • Voldoening of plezier uit het gegeven dat jij er bent;
 • Geloof en vertrouwen in jezelf;
 • De overtuiging dat je iets hebt toe te voegen aan de wereld;
 • Veerkracht, ook als het tegenzit;
 • Voor jezelf opkomen ook als je in de verdrukking komt.

Hou van jezelf, ook van de minder positieve of donkere kanten. Wat overigens niet wil zeggen dat je aan jezelf gaat werken om beter te worden. Nadat je een goed antwoord hebt geformuleerd op de vraag Wie ben ik? is het tijd voor de volgende vraag: Wie zijn die anderen?

Info – Quickscan – Boek

Wil je onderzoeken wat jij kan doen om je persoonlijke ontwikkeling en leiderschap een boost te geven? Neem dan vrijblijvend contact met me op. Of kijk op: Drie diensten – Persoonlijke ontwikkeling

Of maak mijn Quickscan en ik neem contact met jou op!

Info of bestellen Excelleren in vrijheid | Een recept voor persoonlijke ontwikkeling via website.

Serie over Goed zijn