Minder verzuim door meer sociaal en fysiek contact

Minder verzuim wil elke organisatie. En er is een ‘quick fix’. Maar dat vraagt wel om lef en discipline van leidinggevenden.

Aandacht, begrip en respect

Wat heeft het coachingstraject je opgeleverd?‘, vroeg ik onlangs aan een coachee. ‘Het belangrijkste voor mij is dat we één gesprek samen met mijn leidinggevende hebben gevoerd waardoor hij mij beter is gaan begrijpen. Hij heeft meer inzicht in mijn drijfveren, denkstijlen, talenten en (belemmerende) overtuigingen gekregen. En hij toont sindsdien meer interesse in mij als persoon en collega. Hij zoekt me nu vaker op om te vragen hoe het met mij gaat en doet hij zijn best om betrokkenheid bij mijn werk te laten zien. De afgelopen 12 jaar voelde het alsof hij mij niet zag staan, er was geen persoonlijk contact of aandacht. Nu voelt het alsof hij mij hoort en ziet staan. Ik voel me nu erkend als waardevolle medewerker door meer en echt contact.’

Onbereikbaar

Dit antwoord deed me denken aan een het schilderij No signal on the beach van Wie Han Kwan. Hierin zien we mensen die geblinddoekt ronddolen. Ze hebben geen bereik, geen verbinding. Dus lopen ze met de handen vooruit op de tast. Ze weten dat ze niet alleen zijn, echter ze zien elkaar niet staan. Ze zijn dichtbij elkaar maar bewaren afstand zonder dat er sociaal en fysiek contact is. Zou er wel verbinding zijn dan hoeven ze niet te tasten, dan is er online contact tussen de mensen. Echter, ook dan lopen ze nog steeds geleid door digitale signalen, als vrijwillige slaafse gevangenen. Onbewust van het feit dat ze hun vrijheid opgeven en de blinddoek niet afdoen. Gehypnotiseerd door een onzichtbare kracht waardoor sociaal en fysiek contact niet tot stand komt. Laat staan dat er een gesprek mogelijk is.

Belang goede relaties

Sociaal en fysiek contact is belangrijk om goede relaties op te bouwen en te behouden. Omdat elk mens gehoord en gezien wil worden en het gevoel wil hebben erbij te horen. En is dat niet het geval dan is dat slecht voor je gezondheid en je geluksbeleving. Zoals psychiater Robert Waldinger, de 5de directeur van het Harvard Study of Adult Development (een studie die al meer dan 75 jaar dezelfde mensen volgt) beweert. En zijn conclusie: ‘goede, hechte relaties zijn goed voor onze gezondheid en welbevinden.‘ En waarom we deze ‘oude wijsheid‘ niet toepassen? Omdat goede relaties opbouwen tijd kost. Het is hard werken, met onenigheden, geruzie en gekibbel. En het is levenslang. Echter, mensen hebben liever een ‘quick fix’. Efficiënt met je tijd omgaan zonder allerlei gedoe.

Maar de ‘quick fix’ werkt niet. De jacht op roem, rijkdom en succes verleiden mensen om onvoldoende tijd te besteden aan de mensen in hun omgeving. We zitten te veel achter een scherm. We tonen onvoldoende echte interesse. ‘Hoe gaat het nu echt met je?‘, vroeg een coachee onlangs aan een relatie van haar. Het resultaat was verrassend. Ze had in 2 jaar niet zo’n goed gesprek gevoerd.

Minder verzuim door een goed gesprek

Guido Welter is directeur van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI). Deze organisatie heeft, samen met TNO, de Kosten Baten tool Duurzame Inzetbaarheid ontwikkeld om de invloed van relevante inzetbaarheidsfactoren op  productiviteit aan te tonen. En bovendien welke maatregelen helpen om de duurzame inzetbaarheid en productiviteit in organisaties te vergroten en ook verzuim tegen te gaan. Tijdens een presentatie van Welter vertelde hij wat de belangrijkste factor is om verzuim van personeel te voorkomen en de productiviteit te optimaliseren. Dat is, naast het investeren in ontwikkeling en loopbaan, vooral het voeren van goede gesprekken met je personeel. Volgens het NPDI: Een goed gesprek tussen medewerker en leidinggevende (of HR) is cruciaal om te weten waar ieders behoefte ligt. Heb aandacht voor alle medewerkers en hun wensen. Ook belangrijk: goede informatie over waar de organisatie naartoe wil en welke mogelijkheden en ruimte er zijn om te werken aan duurzame inzetbaarheid. Regelmatig een persoonlijk gesprek met medewerkers, individuele plannen om duurzame inzetbaarheid te verbeteren en persoonlijke budgetten die zaken helpen om maatwerk mogelijk te maken.’

Quick fix voor minder verzuim

Elk mens wil gehoord worden, gezien worden en erbij horen. Als medewerkers het gevoel hebben dat dit niet het geval is dan gaan ze zich ongelukkig voelen. Raken ze mentaal uit balans. Neemt de kans op ziekte en verzuim toe, én de productiviteit neemt af. Dat lijkt me nog eens een quick fix voor leidinggevende en HR managers. Organiseer goede gesprekken. Goede gesprekken die behoeftes bloot leggen, waarin plannen worden gemaakt voor ontwikkeling en inzetbaarheid. Plannen afgestemd op de individuele kwaliteiten en passend bij de organisatie. Zo krijgt een medewerker betekenis in de organisatie.

Dat lijkt me nog eens een ‘quick fix’. Heb je geen opleiding voor nodig. Geen dure programma’s die opgetuigd moeten worden. Alleen het lef om te vragen ‘Hoe gaat het nu met jou?‘ En vervolgens de discipline om je mond te houden en te luisteren. Oh ja, en zorg dat je verder ‘onbereikbaar’ bent voor digitale signalen!

En heb je hulp nodig om inzicht te krijgen in iemands drijfveren, denkstijlen, talenten en belemmerende overtuigingen? Dat kan ik snel voor je ‘fixen.’

Bronnen

Wie Han Kwan combineert elementen uit de klassieke schildertechniek met een stripachtige op illustratie geïnspireerde stijl. Zijn schilderijen vormen verstilde verhalen, die ruimte overlaten voor verschillende interpretaties.

Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI)

Robert Waldinger, de 5de directeur van het Harvard Study of Adult Development