Wij raken niet verstoord door wat er om ons heen gebeurt, maar door onze gedachten erover.

Epictetus.

Inleiding

Empathisch vermogen heeft betrekking op ons vermogen anderen te zien en te erkennen als unieke individuen. Het zegt iets over de mate waarin wij ons betrokken voelen bij anderen. Het heeft alles te maken met het vermogen ons in te leven in andere mensen en onze communicatie daarop af te stemmen.

empathisch vermogen

Systematisch denken heeft betrekking op ons vermogen om logica te ontdekken en structuur aan te brengen in de wereld om ons heen. Het hangt samen met de mate waarin we in staat zijn systemen en kennis aan te wenden om taken, mensen, situaties en middelen te ordenen en te organiseren.

Systematisch denken

Iemand met een sterke voorkeur voor systematisch denken prefereert eigen logica en structuur boven dat van een ander. Hij erkent de ander onvoldoende als een uniek persoon met eigen logica en structuur. Mensen zijn voor hem dan ondergeschikt aan zijn logica en structuur.

Met als gevolg dat hij dan onvoldoende of geen tijd neemt om zich te verplaatsen in het perspectief van de ander.

Is bovenstaande op jou van toepassing? En je wilt jouw empathisch vermogen verbeteren? Dan helpen de volgende twee stappen.

1. Bewust worden van eigen logica en structuur

Neem de tijd om je bewust te worden van je eigen logica en structuur die je hanteert in een bepaalde situatie. Stel je de volgende vragen om het te onderzoeken:

 • Wat of wie raakt je, maakt je van streek?
 • Wat zou een persoon moeten doen? Of juist niet moeten doen?
 • Welk oordeel heb jij hierover?
 • Is dat oordeel waar?
 • Kun je zeker weten dat het oordeel waar is?
 • Wat zijn de consequenties van deze gedachten?

Als je jouw oordeel over een situatie helder hebt, is het zaak om deze te parkeren. Om vervolgens te onderzoeken hoe een ander deze situatie beoordeelt en welke logica en structuur daaraan ten grondslag ligt.

2. Verplaatsen in het perspectief van de ander

Escher_Relativiteit

Escher, Relativiteit

Het is de kunst om je in de ander te gaan verplaatsen. Als het ware de situatie te beleven zoals een ander dat beleeft.

De volgende vragen helpen bij het je verplaatsen in het perspectief van de ander. Het zijn vragen die gesteld kunnen worden om het inleven in de ander, jouw empathisch vermogen, te vergroten. Het zijn vragen die jij aan de ander kunt stellen om mee te kijken vanuit zijn perspectief:

 • Wat speelt er?
 • Wie zijn erbij betrokken?
 • Wat zijn jouw gedachten hierbij?
 • Wat deed jij?
 • Wat voelde jij?
 • Welke vraag ligt er nu op tafel volgens jou?
 • Wat zou er volgens jou nu moeten gebeuren?

Het is van belang om tijdens het stellen van jouw onderzoeksvragen niet je eigen oordeel te geven. Probeer je te verwonderen en help de ander om zijn beeld te omschrijven. De ander weet ook niet precies wat de juiste antwoorden zijn op de vragen. Denk maar eens hoe lastig het was om zelf antwoorden te vinden op de vragen die je bewustmaken van je eigen logica en structuur.

Meer informatie?

Wil je na het lezen van deze blog meer informatie of verder praten over het onderwerp?  Neem dan contact op met mij.

Wil je meer informatie over, en artikelen van, mij? Kijk dan op mijn persoonlijke pagina.

Relevante diensten

Relevante artikelen