sjinkie

Ieder mens is een held

In maart werd Sjinkie Knegt voor mij een held: wereldkampioen shorttrack, een heerlijk eigengereide persoonlijkheid, altijd zichzelf, niet gek te krijgen. En waar de meesten hem geen kans meer gaven op het wereldkampioenschap bleef hij erin geloven. Ups en downs, in prestaties en emoties. Prachtige reportages zijn er over hem gemaakt die zijn heldenstatus alleen maar vergroten. Volgens Hannah Arendt* is echter ieder mens een held, mits hij voldoet aan twee condities:

  1. Hij neemt initiatief
  2. Hij onthult zijn verhaal

Initiatief nemen

Ieder mens is uniek. En wil je daarvoor uitkomen dan heb je in feite geen keus: je hebt iets te ondernemen. Werkelijk uniek zijn betekent anders zijn dan anderen, met als gevolg andere keuzes maken dan anderen. En in het leven hebben wij activiteiten te ontplooien, dus keuzes te maken voor activiteiten die passen bij jouw uniciteit. Dat betekent dat gebaande paden niet bestaan. Je hebt zelf een pad te kiezen. Je hebt je veilige haven te verlaten om het onbekende tegemoet te treden. Zonder dat je weet hoe het afloopt, want daar heb je geen vat op. Een lafaard zijn en gebaande paden lopen is eenvoudiger, maar kiezen voor jezelf is moediger.

Het verhaal onthullen

Om de uniciteit van een mens te kennen heeft hij of zij te spreken. Alleen door te spreken kan iemand zijn unieke verhaal onthullen. Het gaat erom te uiten wie je bent. Wat je eigenschappen zijn, wat je gaven, deugden en tekortkomingen zijn. Hoe je situaties hebt beleefd, welke gedachten je erbij hebt gehad en welke emoties je erbij hebt gevoeld. En wat je ervan hebt geleerd en hoe het heeft bijgedragen aan je ontwikkeling.

Spreek je niet, dan blijft alleen het wat over. In het voorbeeld met Sjinkie: een shorttracker. Spreekt Sjinkie wel en wordt zijn verhaal verteld, dan ontstaat een verhaal waarin duidelijk wordt wie Sjinkie is. Het verhaal over een unieke persoonlijkheid. Sinds 1988 weer een wereldkampioen shorttrack, een titel behaald door een eigengereide Fries die ter ontspanning liever aan zijn auto sleutelt in Bantega, dan zijn titels uitbundig viert. Die middels vallen en opstaan, hoogte- en dieptepunten de wereldtop heeft bereikt. Kortom, door te spreken kan je de held worden van jouw verhaal. Het verhaal dat jij vertelt over jouw initiatieven, waaruit jouw uniciteit blijkt.

Waarom een held worden?

Hannah Arendt geeft op deze wijze, mijns inziens een mooie invulling aan persoonlijk leiderschap: initiatief nemen en je verhaal onthullen. Het is in de ogen van Hannah Arendt een voorwaarde om menselijk te zijn en vrijheid te ervaren. Neem je geen initiatief, uit je je niet en handel je niet naar de unieke persoonlijkheid die je bent, dan schiet je persoonlijk leiderschap tekort. Met als gevolg onvrijheid en onvoldoende persoonlijke ontwikkeling. Het bereiken van je volledige potentieel wordt onmogelijk. Je leidt niet je eigen leven, maar je wordt geleefd. Met alle stress en frustraties tot gevolg.

Van welk verhaal ben jij de held?

Kortom: wees geen lafaard, neem je leven in eigen hand, onderzoek en vertel over jouw keuzes, jouw eigenschappen, jouw gaven, deugden en tekortkomingen. Vertel over je gedachten, emoties, de lessen die je hebt geleerd, de ontwikkeling die je wilt maken en de stappen die jij hebt te zetten. Alleen zo kan je een held worden!

Meer informatie?

En wil je daarbij ondersteund worden? Neem dan contact met ons op.

*Het boek van Hannah Arendt, De menselijke conditie, heeft mij geïnspireerd bij het schrijven van deze blog.

de_menselijke_conditie